Uitgangspunten Van Onze Spellen

  1. Voeding en leefstijl eerste keus voor behandeling.
  2. Standaardisatie van voedings-voorlichting in het zorgproces.
  3. Educatie in plaats van medicatie.
  4. Voedingskennis voor iedere patiënt.
  5. Kennis is cruciaal voor het succes van gedragsverandering.

Gebruiken onze spellen met jouw patiënten

Meer Kennis - Stabielere Bloedwaarden - Gezonder Leven

Studies hebben een significante relatie gevonden tussen voedingskennis en het volhouden van een voedingspatroon.
Mensen met meer kennis van goede voeding hebben meer kans om de bloedspiegels onder controle te houden.

Aandachtspunten leefstijl als behandeling:
Voor alle leefstijl-veranderingen heb je vaardigheden nodig, maar om je voeding te kunnen aanpassen heb je ook veel kennis nodig.