TussendoorSpel informatie

De adviezen in het TussendoorSpel zijn samengesteld door het Netwerk Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg.

Via de volgende links vind je meer achtergrond informatie:

Netwerk Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Voedingsproblematiek in de verstandelijke gehandicaptenzorg Artsenwijzer Diëtetiek 
Dieetbehandeling bij mensen met een verstandelijke beperking