Toekomstbestendige zorg

Preventie begint met kennis. Digitale voedingsvoorlichting via spellen is een geweldige manier om patiënten op te leiden.

Deze methode is meetbaar effectief, verlaagt de werkdruk en zorgkosten. Met kennis neemt de zelfredzaamheid toe .

Zorg dicht bij de patiënt

Door onze spellen voor te schrijven, stel je mensen in staat om buiten consulttijd meer over eten te leren. Omdat onze spellen apps zijn voor mobiel en tablet, kunnen mensen het meenemen en spelen waar en wanneer ze willen, in de trein, op de bank of wachtend op de bus. Elk level duurt maar een paar minuten, waardoor de aandacht van de patiënt behouden blijft en mensen snel iets voor hun gezondheid kunnen doen.

Dure zorg voorkomen

Gezonde mensen hebben geen zorg nodig, daarom zet passende zorg in op preventie. Betere voedingskeuzes leiden ook tot een reductie in zorgbehoefte van mensen die ziek zijn. Onze spellen leren patiënten de kennis die ze nodig hebben om voedingsadviezen op te volgen. Hierdoor is gedragsverbetering te verwachten. Betere voedingskeuzes leiden tot minder medicatiegebruik, complicaties en zorgvragen verderop in de keten. Kennis: een cruciale sleutel tot lagere zorgkosten.

Zorg voor iedereen

Om de zorg betaalbaar te houden, vragen we steeds meer van de patiënt zelf. Helaas hebben veel mensen hulp nodig bij het toepassen van mondelinge en schriftelijke gezondheidsinformatie en doen daarom niets met de adviezen die ze krijgen. Games liggen dicht bij de interesse van mensen en zijn een effectief educatief hulpmiddel. Door de inzet van onze spellen kunnen meer mensen profiteren van voldoende voedingsvoorlichting. Bijkomend voordeel is dat de zorgverlener het proces kan volgen en kan meten of de patiënt de informatie heeft begrepen.

FosFaatSpel

Met het FosFaatSpel leert jouw patiënt alles over fosfaatbeperkte voeding via een app op hun mobiel. Zo kunnen spelen waar en waneer ze maar willen! Via een spelrapport krijg je als zorgverlener inzicht in de kennis van je patiënt waardoor zorg op maat mogelijk is.

DiabetesSpel

Met het innovatieve DiabetesSpel, geef je jouw patiënten de kans om dieetveranderingen te maken die nodig zijn om diabetes onder controle te houden, wat leidt tot effectievere consulten en minder kosten.

Onze laatste blogs

Games maken zorgdoelen haalbaar

Het zorgakkoord is alleen haalbaar met de inzet van e-health. Games ziin een fantastische manier om menzen te leren wat ze zelf aan hun ziekte kunnen doen. Zo houd je de zorg betaalbaar

Read More »

Commerciële apps

Beschik jij over voldoende kennis om apps te beoordelen op commercialiteit?

Er zijn veel digitale applicaties op de markt; hoewel sommige gratis zijn voor de gebruiker, is geen enkele app echt gratis. Er is geld nodig om de serveropslagruimte en ontwikkelaars te betalen, om de applicatie te bouwen en te ondersteunen. Om te beoordelen hoe commercieel een app is, is het belangrijk om te weten wie voor de app betaalt, wat het verdienmodel van de app is en welk doel de maker van de applicatie heeft.

Read More »

Overwin risicoaversie

Risico is het effect van onzekerheid op het bereiken van doelen. Het vermijden van risico’s remt de vooruitgang en beperkt de groei. Leren omgaan met onzekerheid is daarom belangrijk bij innovatie. Door de negatieve en positieve effecten van innovatie in kaart te brengen, kun je risicoaversie overwinnen en vooruit komen.

Read More »