TussendoorSpel Speelcodes

Het TussendoorSpel verhoogt de kennis van de cliënt over tussendoortjes en motiveert om door te spelen. Bij de ontwikkeling van het spel zijn we uit gegaan van positieve feedback. Het TussendoorSpel beloont een goed antwoord met een hoge score en geeft een herkansing bij een fout antwoord. De speler kan het spel meerdere keren spelen en steeds beter worden, wat het eigenwaarde helpt verhogen. Het TussendoorSpel is een laagdrempelige innovatie die je werk leuker maakt!

TussendoorSpel Speelcodes

199
99
  • Speelcodes voor 25 gebruikers
  • 2 zorgverlenerscodes
  • Personal guidance