Privacy Voorwaarden

Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 26-08-2021.

Dit Privacy beleid is van toepassing op de Apps en de website van Robin Health LLC (RHG). In dit beleid wordt beschreven hoe RHG informatie over u verzamelt, gebruikt, verwerkt en deelt.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe wij daarmee omgaan. U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via een van de contactmogelijkheden onderaan de privacyverklaring.

U heeft onder meer de volgende rechten:

Recht op toegang

U heeft het recht om te weten welke informatie we over u bijhouden. Als u onze apps gebruikt, verzamelen wij speelgegevens. U kunt de deze gegevens nalezen in het spelrapport dat u kunt afdrukken. Als u met de patiënt ID bent ingelogd heeft de arts deze gegevens in het patiëntendossier. Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, verzamelt onze website uw contactgegevens inclusief uw IP adres.

Gegevensverwijdering

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om sommige persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden te laten verwijderen. Indien u informatie wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via  www.robinhealthgames.com/contact.

Account deactiveren

Als u een account bij ons heeft gemaakt middels het gebruik van de patiënt ID, kunt u ons vragen om het account te deactiveren door contact op te nemen met ons via de onderstaande contactgegevens.

Als u een abonnement heeft afgesloten via een app store kunt u het abonnement stopzetten en de applicatie van uw telefoon verwijderen

Beperking van verwerking

In sommige gevallen heeft u mogelijk het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt, bijvoorbeeld wanneer u twijfelt over de juistheid van uw gegevens die door ons worden bewaard.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die zijn verwerkt op grond van legitieme belangen (zie Rechtsgronden hieronder).

Wij delen geen informatie over u alleen:

  • Als wij redelijkerwijs menen dat dit toegestaan is door wet- of regelgeving of zoals noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden en/of enige andere overeenkomst met u af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van RHG onze gebruikers of anderen te beschermen;
  • Bij wijziging van zeggenschap over RHG. Een derde partij aan wie RHG de activa verkoopt, zal het recht hebben om gebruik te blijven maken van de persoonsgegevens en andere gegevens die u ons verstrekt op de wijze zoals vermeld in dit Privacy beleid.
  • We kunnen uw informatie ook delen met onze serviceproviders indien nodig om hen in staat te stellen services aan ons te leveren.
  • RHG heeft te allen tijde het recht om informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de App en haar dienstverlening een en ander in overeenstemming met de privacyverklaring.

Beveiliging

RHG neemt passende beveiligings- en technische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en misbruik. Daarnaast vragen we dat onze leveranciers die persoonlijke gegevens namens ons verwerken, een reeks beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en een passend beveiligingsniveau te handhaven.

Rechtsgronden

In elk geval waarin wij uw informatie verwerken, doen we dit wettig in overeenstemming met een van de rechtsgronden die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we om uw toestemming vragen om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken, maken we dit duidelijk op het moment van verzameling en maken we ook duidelijk hoe u uw toestemming kunt intrekken.

Bewaren

We zullen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of wij dit nodig achten voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacy beleid. We bewaren en gebruiken uw gegevens ook zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Locatie van opslag

We slaan uw informatie op één of meerdere server, die wij beheren en zich in de Europese Economische Ruimte bevinden.

Wijzigingen in dit Privacy beleid

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken en zullen het bijgewerkte Privacy beleid op deze pagina plaatsen. Kijk regelmatig op deze pagina om te zorgen dat u bekend bent met de laatste versie van dit beleid. Elk nieuw beleid is van kracht vanaf de datum waarop het door ons wordt gepubliceerd.

Contact

Voor informatie verzameld onder dit Privacy beleid is de gegevensbeheerder Robin Health B.V. Als u vragen of opmerkingen heeft over zaken in verband met dit Privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina op: www.robinhealthgames.com/contact. Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op uw verzoek te reageren.