Wat leren patiënten van het FosFaatSpel?

De inhoud van het FosFaatSpel is ontwikkelt in samenspraak met nefrologen en diëtisten werkzaam in Nederlandse ziekenhuizen. Uiteindelijk zijn we gekomen tot 80 leerdoelen, die de kennis samenvatten die een patiënt nodig heeft om het dieet te kunnen uitvoeren. 

Elk level is opgebouwd rond een leerdoel. Iedere keer dat een level met goed gevolg wordt afgerond, gaat het volgende level open.

De informatie in het spel is chronologisch opgebouwd, naarmate je verder komt worden de levels steeds uitdagender. De algemene dieetkennis die de patiënt ontvangt maakt het uitvoeren van het dieet makkelijker.

Tijdens het spelen van het spel worden de volgende thema’s behandelt en leerdoelen ‘getest’:

  1. Hoe fosfaat werkt en waarom is het belangrijk hierop te letten bij een nierziekte.
  2. Informatie over producten die fosfaat bevatten en hoe je die kan herkennen. 
  3. Het verschil tussen fosfaat uit dierlijke en plantaardige producten en wat de beste keuze is.
  4. De invloed van portiematen op de inname van fosfaat.
  5. De invloed van ontbijt, lunch en diner keuzes bij het behouden van een gezond fosfaatgehalte.
  6. Inzicht in de hoeveelheden fosfaat in dranken en tussendoortjes en de opties voor gezonde(re) keuzes.
  7. De invloed van fosfaat uit melkproducten op de fosfaatgehaltes in het bloed.
  8. Het goed gebruik van fosfaatbinders en het belang van voldoende eiwit om gezond te blijven.
  9. De hoeveelheden natrium en kalium in fosfaatrijke producten en de invloed hiervan op de voedselkeuze.