Veel
Gestelde
Vragen

Inhoudsopgave

Wat je moet weten

In vergelijking met filmpjes en folders zijn spellen interactief. Daarnaast focussen de spellen zich op de voedingsaanpassingen die nodig zijn. De patiënt leert waar hij op moet letten en hoe voeding de bloedwaarden beïnvloedt. De spellen koppelen vervolgens terug of de patiënt ermee aan de slag is gegaan en of hij de informatie heeft begrepen.

Bij ziektes is het aanpassen van leefstijl belangrijk om gezond te blijven. Om anders te gaan eten, hebben patiënten veel kennis nodig. Kennis over wat ze het beste kunnen eten en waarom!  Met onze spellen wordt voedingsinformatie op een leuke, begrijpelijke manier overgebracht. De vele afbeeldingen versterken het leren. En als patiënten weten wat gezond is, passen ze zich makkelijker aan en nemen ze de regie over hun eigen voeding. Hierdoor vermindert het risico op complicaties en de behoefte aan zorg.

Onze spellen zorgen voor een interactieve overdracht van informatie. Daardoor onthouden patiënten de informatie beter. Uit onderzoek van de hersenen is bekend dat als je iets via een game leert dat veel effectiever is dan wanneer je dat uit een boekje doet. Dit blijkt ook uit onze eigen onderzoeken. De spellen bevatten wel tekst maar ook relatief veel plaatjes. Hierdoor is het makkelijker te begrijpen. Door inzet van onze spellen bij je patiënten kan je:

 1. De consulttijd effectiever en gerichter inzetten. Niet meer aan iedereen hetzelfde moeten uitleggen.
 2. Inzicht krijgen in het kennis- en begripsniveau van je patiënt via het speelrapport.
 3. Het advies standaardiseren: Iedere patiënt dezelfde niet-contextafhankelijke voedingsinformatie.

Zowel uit literatuurstudies als onze eigen studies met het product blijkt dat onze spellen de intrinsieke motivatie verhogen. Mensen gaan zelf aan de slag en maken veranderingen in hun voeding, die passen bij hun situatie. Hierdoor hebben patiënten minder het gevoel dat ze dingen ‘niet mogen’ van hun behandelaar. Ze ontdekken zelf wat de betere keuze is. 

Echt weten of mensen het dieet begrijpen doe je alleen als je het test! Het spel heeft aan het einde van elk leerdoel en toets. De toets is een kennischeck voor de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat het voor zorgverleners vaak onduidelijk is of patiënten alle voedingsinformatie begrijpen. Tijdens een consult is er niet altijd genoeg tijd om alles te bespreken. En wat mensen onthouden is beperkt. Zelfs als mensen zeggen dat ze het begrijpen hoeft dit niet het geval te zijn. In interviews vertrouwden patiënten ons toe dat ze dit soms doen, omdat ze bang zijn een domme vraag te stellen of het gesprek niet willen ophouden.

Een groot voordeel van testen is dat je een gebrek aan kennis, als oorzaak van achteruitgang van de gezondheid en te hoge bloedwaarden, kan uitsluiten.

De meeste mensen willen helemaal niet ziek zijn en willen liever ook niet te veel met hun ziekte bezig zijn. Daarom zijn onze spellen laagdrempelig en leuk. Wij voegen geen extra ‘gezondheids’taken toe, maar zorgen voor een plezier en kennis, noodzakelijk voor gezondheid.

Sommige innovaties maken de zorg duurder. Dit komt omdat ze duurder zijn dan het huidige aanbod of zorgen voor een behoefte aan nieuwe of extra behandelingen. 
Onze spellen doen dat niet. Ze helpen behandelaars bij het uitvoeren van de zorgstandaarden en richtlijnen met betrekking tot voedingseducatie tegen een gunstig tarief. De spellen zijn afgezet tegen de kosten van een zorgverlener juist een besparing. Ook later in de keten is een reductie in medicatiegebruik, complicaties en zorgbehoefte te verwachten. 

Als je de effectiviteit en kwaliteit van de zorg wil meten is het belangrijk dat deze wordt gestandaardiseerd. Daarnaast helpt het standaardiseren van de voedingszorg bij het terugdringen van tegenstrijdige informatie over voeding door verschillende behandelaars. Onze spellen helpen om de voedingszorg in de hele ketenzorg te standaardiseren.  

Spelers kunnen volledig anoniem onze spellen gebruiken via de apps. Wij slaan geen patiëntgegevens of medische gegevens op. Meer lees je in de volledige beschrijving van onze privacy policy: (http:/robinhealthgames.com/privacyverklaring-1/

In de praktijk

De spellen kunnen je aanbieden aan patiënten door patiënten de app te laten downloaden via Google Play of App Store.

 • Je kan als zorgaanbieder speelcodes kopen. Op deze manier krijgen je patiënten eenvoudig toegang tot de voedingsinformatie die ze nodig hebben. Een ander voordeel is dat patiënten die geen betalingsmethode op hun mobiel hebben opgezet ook het spel eenvoudig kunnen gebruiken. De zorgaanbieder kan een instelling, een zorggroep of een (eenmans)praktijk zijn. Koop speelcodes hier.
 • Je kan ervoor kiezen om de patiënt zelf het spel te laten betalen (via de App Store of Google Play Store.  Links hier).

Echt weten of mensen het dieet begrijpen doe je alleen als je het test! Het spel heeft aan het einde van elk leerdoel en toets. De toets is een kennischeck voor de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat het voor zorgverleners vaak onduidelijk is of patiënten alle voedingsinformatie begrijpen. Tijdens een consult is er niet altijd genoeg tijd om alles te bespreken. En wat mensen onthouden is beperkt. Zelfs als mensen zeggen dat ze het begrijpen hoeft dit niet het geval te zijn. In interviews vertrouwden patiënten ons toe dat ze dit soms doen, omdat ze bang zijn een domme vraag te stellen of het gesprek niet willen ophouden.

Een groot voordeel van testen is dat je een gebrek aan kennis, als oorzaak van achteruitgang van de gezondheid en te hoge bloedwaarden, kan uitsluiten

Via het rapport krijg je als behandelaar inzicht in het kennis en begripsniveau van de patiënt. Dit gaat eenvoudig en snel doordat je een overzicht krijgt van de leerdoelen die je patiënt beheerst.  De informatie is zo gecategoriseerd dat je snel en eenvoudig overzicht hebt. Je patiënt leert dus meer, maar gebruikt daarvoor minder van jouw tijd.

De spellen leren patiënten, de niet-contextafhankelijke informatie. De informatie die alle patiënten nodig hebben om het voedingsadvies te kunnen uitvoeren. Alle informatie die te maken heeft met de persoonlijke situatie van de patiënt, zoals co-morbiditeit kan niet door het spel worden vervangen. De diëtist maakt bijvoorbeeld een voorbeelddagmenu en geeft antwoord op vragen die op de persoonlijke situatie van de patiënt van toepassing zijn. Doordat de diëtist geen tijd hoeft te besteden aan uitleg van basisinformatie kan zij haar tijd effectiever inzetten.

Wij controleren regelmatig op veranderingen in (voedings)richtlijnen met betrekking tot het ziektebeeld en voeren de veranderingen door in onze spellen. Wij implementeren ook de gebruikersfeedback die wij krijgen van patiënten en zorgverleners.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan horen wij die graag. Je kan ze met ons delen via het contactformulier. (https://robinhealthgames.com/contact/)

Nee, dat is niet nodig. Als je speelcodes afneemt krijg je van ons zv-codes die je kan delen met jouw patiënten. Na het spelen, kan de patiënt het spelrapport op eigen initiatief met je delen, via een communicatiekanaal naar keuze.

Hoe begin ik?

Je installeert onze spellen net zoals veel andere apps, door ze te downloaden in de Google Play of App Store.  

 1. Open na installatie het spel.
 2. Op het volgende scherm wordt je gevraagd of je op advies van je zorgverlener speelt.
 3. Als je een zv-code hebt, klik “Ja”  en vult in het volgende scherm de zv-code in.
 4. Als je geen zv-code hebt, klik dan op “Nee” en aan het volgende scherm, klik “Aboneer” om het proces van Google of Apple te volgen (afhankelijk van je apparaattype).
 5. Geef toestemming aan de gebruikers- en privacy- toestemming.
 6. Gefeliciteerd!  Je kunt het spel nu spelen!

Controleer je internetverbinding.  Je hebt internetverbinding nodig om in te loggen.  Maar, maak je geen zorgen, je kunt wel spelen zonder internet. Je internetverbinding hebben we alleen nodig met in- en uitloggen om je voortgang te bewaren. 

Het scherm aan het begin en het eind van een level tonen een nummer: het level nummer.

Als je een level speelt, zie je onderaan in het speelscherm puntjes. Ieder punt staat voor een vraag. Door de puntjes te tellen weet je bij welke vraag je bent. 

Als de vraag beantwoord is, kleurt het puntje donker.

 1. Klik op het hamburger menu in de bovenste rechterhoek.
 2. Klik op Download Rapport
 3. Vul eventueel je naam in. Dit is handig. Zo weet de behandelaar over welke patiënt het gaat. Dit wordt niet opgeslagen in de app.
 4. Klik op verzenden.
 5. Sla het rapport op of deel het via een e-mail of app naar keuze met je behandelaar.

Nog meer

De spellen bevatten taal. Bij de ontwikkeling van onze spellen hebben wij de richtlijnen voor woordkeuze en zinsopbouw, aangehouden die gelden voor het eenvoudig schrijven. In sommige gevallen is de informatie die uitgelegd moet worden best complex. Het kan dus zijn dat een patiënt de informatie onvoldoende begrijpt. Door het spelrapport door te nemen krijg je inzicht, in de extra uitleg die je patiënt nog behoeft. Patiënten kunnen levels meerdere keren spelen om moeilijk concepten beter te begrijpen. 

Onze spellen zijn geen medisch hulpmiddelen en hebben daarom geen CE-markering. Het zijn interactief spellen wat helpen ingewikkelde dieetinformatie te begrijpen en te onthouden.

Onze spellen leveren wel 1,5 tot 2 uur voedingseducatie op. Dus hoewel het geen medisch hulpmiddel is, is het wel een handig hulpmiddel!

De GGD AppStore beoordeelt apps en websites die een bijdrage aan de gezondheid leveren. Onze spellen staan daar niet in omdat, tot nu toe, de GGD geen games beoordeelt.

Ondanks het feit dat onze interventie als doel heeft gedrag te beïnvloeden kunnen de apps niet erkend worden. Dit komt omdat het RIVM geen interventies beoordeeld voor mensen met een een gediagnosticeerde ziekte, volgens de ICD-10 International Classification of Diseases, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

Vragen over het DiabetesSpel

Het DiabetesSpel is een eenvoudige manier om voedingskennis over te brengen aan patiënten met diabetes. Het is een serious game voor mobiel en tablet. Door het spelen van het spel leren mensen alles wat nodig is om het voedingsadvies, zoals benoemd in de NHG en NDF- richtlijnen te kunnen uitvoeren.

Het DiabetesSpel is voor alle mensen met diabetes type I of II.  Het spel leert mensen met diabetes basisinformatie over voeding, zodat ze weten wat ze het beste kunnen eten.  Het spel begint met basisinformatie om patiënten te laten zien wat ze al weten. Het spel geeft bij elk level steeds meer verdieping.  Met allerlei verschillende vraagtypen, wordt in elk level andere kennis aangeleerd. Dit maakt het afwisselend en leuk voor spelers van alle leeftijden!

Tijdens het spelen van het spel worden de volgende thema’s behandelt en leerdoelen ‘getest’:

 • Basisinformatie over de ziekte diabetes, de invloed van voeding en welke producten koolhydraten bevatten.
 • De verschillende soorten koolhydraten (zetmeel, suiker en vezels), waar ze in zitten en de invloed van portie maten op de hoeveelheid koolhydraten die je eet.
 • De invloed van gezonde producten, ongezonde producten en de samenstelling op de stijging van de bloedglucose.
 • Het verschil tussen natuurlijke en toegevoegde suikers en de invloed op de bloedglucose.
 • De invloed van ontbijt/ lunch keuzes bij diabetes en het behouden van een stabiel bloedsuiker.
 • De invloed van avondmaaltijd keuzes bij diabetes en het behouden van een stabiel bloedsuiker.
 • Inzicht in de hoeveelheden suiker in dranken en tussendoortjes en de opties voor gezonde(re) keuzes.

Je kan het DiabetesSpel op elk moment in het zorgtraject adviseren:

 1. Aan elke nieuw gediagnosticeerde patiënt op het DiabetesSpel om er zeker van te zijn dat ze alle basisvoedingsinformatie hebben ontvangen en begrepen, die nodig is om bloedglucosewaarden onder controle te houden.
 2. Je kunt het spel ook adviseren om een gebrek aan kennis als oorzaak van de ontregelde bloedglucose, uit te sluiten.

Het DiabetesSpel is geschikt voor iedere patiënt die aan zijn leefstijl wil werken. Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve eerste stap, waarmee gemotiveerde patiënten zelf aan het slag kunnen! 

Zorgaanbieders die speelcodes hebben aangeschaft, krijgen hulp van RobinHealthGames bij de implementatie van het spel in de praktijk.  Wij delen graag onze best practices met jullie. Wij hebben een handleiding vol met tips en trucs en zijn natuurlijk beschikbaar voor vragen.

Het implementeren is eenvoudig. Wij hebben gemerkt dat patiënten die het advies hebben gekregen om het spel te spelen, enthousiast doorspelen. Adviseer patiënten het spel te spelen en hun resultaten met je te delen. Het rapport geeft je informatie over hoeveel levels ze hebben gespeeld en of ze de ‘lesstof’ begrijpen. Als ze de informatie onvoldoende begrijpen kunnen ze de levels opnieuw spelen. Als patiënten de informatie wel begrijpen, kan je dat ook uit het rapport opmaken. Tijdens het consult kan je met je cliënt persoonlijk vragen beantwoorden en aanpassingen van het advies aan specifieke omstandigheden bespreken.

Gemiddeld ontvangt een patiënt 90 minuten diëtetiek binnen de ketenzorg. Er is geen maximum aan de hoeveelheid diëtetiek per patiënt, maar wel een maximum aan het beschikbare budget. Doordat de ketenzorg is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van zorg, ontvangen niet alle patiënten de zorg die ze nodig hebben. Voedingseducatie en herhaling zijn belangrijk bij diabetes.

Het voordeel van het DiabetesSpel is dat het op basis van behoefte ingezet kan worden. En niet op basis van gemiddeld gebruik, zoals dit nu bekostigd wordt. Immers diabeteseducatie heeft iedereen nodig!

Door het DiabetesSpel standaard onderdeel te maken van de behandeling weet iedere zorgverlener precies welke informatie een patiënt heeft ontvangen en dit zorgt ervoor dat patiënten geen tegenstrijdige voedingsadviezen krijgen van verschillende zorgverleners in de ketenzorg. Vaak wordt het algemene voedingsadvies gegeven door de POH-S en het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. In beide gevallen kan het DiabetesSpel voor de noodzakelijke basiskennis zorgen.
Voedingsaanpassingen zijn de belangrijkste en (bij matige verhoging van de bloedglucose) de eerstaangewezen interventie bij diabetes. Om dit effectief te laten zijn, moeten mensen weten wat ze het beste kunnen eten. In de huidige bekostiging is er te weinig tijd om deze informatie face-to-face aan alle patiënten, die het nodig hebben, te geven. Hierdoor gaan bloedglucosewaarden verder omhoog en is (steeds) meer medicatie nodig. Hogere bloedglucosewaarden leiden tot meer diabetescomplicaties. Dit alles leidt tot verhoging van de zorgkosten en verlaging van de kwaliteit van leven. Op basis van de huidige inzichten is door inzet van het DiabetesSpel, ook later in de zorgketen besparing te verwachten.

Er is ook een directe kostenbesparing. Voedingsinformatie is nu eenmaal cruciaal voor gedragsverandering. Het tot je nemen van de informatie die je nodig hebt om het voedingsadvies te kunnen uitvoeren beslaat al snel 1,5 – 2 uur. Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve manier om deze educatie leuk en leerzaam te maken. Mensen leren niet zo goed van folders of websites. En voor het geven van deze informatie 1-op-1 of in groepsverband is zijn de kosten van personeel te hoog en de effectiviteit onvoldoende onderzocht.

Goede bloedglucosewaarden ontstaan alleen als voeding en medicatie op elkaar zijn afgestemd. Voeding is een integraal onderdeel van de diabetesbehandeling.  Patiënten die de interactie tussen voeding, medicatie, bloedglucosewaarden en klachten beter begrijpen, hebben betere behandelresultaten en minder hypo’s en hypers. Elke zorgverlener, inclusief de apotheker kan het spel aanbevelen aan patiënten ter ondersteuning van het medicatiebeleid. Het is belangrijk om de invloed van voedingsveranderingen op de medicatie goed te monitoren in samenspraak met de hoofdbehandelaar.

Vragen over het FosFaatSpel

Het FosFaatSpel is een eenvoudige manier om voedingskennis over te brengen aan patiënten met een nierziekte. Het is een serious game voor mobiel en tablet. Door het spelen van het spel leren mensen alles wat ze nodig is om minder fosfaat te eten en daarmee achteruitgang van de nieren te vertragen.

Het FosFaatSpel is voor iedereen die zijn fosfaatinname moet beperken.  Door het spel te spelen ontdekken mensen wat het beste is om te eten. Het spel begint met basisinformatie en laat patiënten zien wat ze al weten. De levels in het spel geven steeds meer verdieping.  De kennis wordt aangeleerd via allerlei verschillende vraagtypes, waardoor het spel afwisselend en leuk is voor spelers van alle leeftijden!

Tijdens het spelen van het spel worden de volgende thema’s behandelt en leerdoelen ‘getest’:

 • Hoe fosfaat werkt en waarom is het belangrijk hierop te letten bij een nierziekte.
 • Informatie over producten die fosfaat bevatten en hoe je die kan herkennen
 • Het verschil tussen fosfaat uit dierlijke en plantaardige producten, en wat de beste keuze is
 • De invloed van portiematen op de inname van fosfaat.
 • De invloed van ontbijt/ lunch en diner keuzes bij het behouden van een gezond fosfaatgehalte
 • Inzicht in de hoeveelheden fosfaat in dranken en tussendoortjes en de opties voor gezonde(re) keuzes
 • De invloed van fosfaat uit melkproducten op de fosfaatgehaltes in het bloed.
 • Het goed gebruik van fosfaatbinders en het belang van voldoende eiwit om gezond te blijven
 • De hoeveelheden natrium en kalium in fosfaatrijke producten en de invloed hiervan op de voedselkeuze.
Als mensen hun fosfaatgebruik moeten beperken, is dat een teken dat de nieren verder achter uit zijn gegaan. Door patiënten zo snel mogelijk met het spel te laten starten, geef je ze een tool om zelf inzicht te krijgen in de producten die bijdragen aan het fosfaatgehalte in het bloed. Het doel is met gezonde voeding dialyse zo lang mogelijk uit te stellen.

Zorgaanbieders die speelcodes hebben aangeschaft, krijgen hulp van RobinHealthGames bij de implementatie van het spel in de praktijk. Wij delen graag onze best practices met jullie. Wij hebben een handleiding vol met tips en trucs en zijn natuurlijk beschikbaar voor vragen.
Het implementeren is eenvoudig. Wij hebben gemerkt dat patiënten die het advies hebben gekregen om het spel te spelen, enthousiast doorspelen. Adviseer patiënten het spel te spelen en de resultaten met je te delen, via het rapport. Het rapport geeft je informatie over hoeveel levels ze hebben gespeeld en of ze belangrijke voedingsinformatie begrijpen. Als ze de informatie onvoldoende begrijpen kunnen ze de levels opnieuw spelen. Als patiënten de informatie begrijpen, kan je dat ook eenvoudig uit het rapport opmaken. Tijdens het consult kan je met persoonlijk vragen beantwoorden en aanpassingen van het advies aan specifieke omstandigheden bespreken.

Voedingsaanpassingen zijn belangrijk voor mensen met nierziekte. Om dit effectief te laten zijn, moeten mensen weten wat ze het beste kunnen eten. In de huidige bekostiging is er te weinig tijd om deze informatie face-to-face aan alle patiënten, die het nodig hebben, te geven. Hierdoor gaan bloedwaarden mogelijk verder omhoog. Hogere bloedwaarden leiden tot meer complicaties en snellere noodzaak voor dialyse. Het gevolg: een verachtvoudiging van de zorgkosten en een verlaging van de kwaliteit van leven.

Er is ook een directe kostenbesparing. Voedingsinformatie is nu eenmaal cruciaal voor gedragsverandering. Het tot je nemen van de informatie die je nodig hebt om het voedingsadvies te kunnen uitvoeren beslaat al snel 1,5 – 2 uur. Het FosFaatSpel is een kosteneffectieve manier om deze educatie leuk en leerzaam te maken. Mensen leren niet zo goed van folders of websites. En voor het geven van deze informatie 1-op-1 of in groepsverband is zijn de kosten van personeel te hoog en de effectiviteit onvoldoende onderzocht.

Heb je een andere vraag?
Wij horen het graag!