Veel
Gestelde
Vragen

Zowel uit literatuurstudies als onze eigen studies met het product blijkt dat onze spellen de intrinsieke motivatie verhogen. Mensen gaan zelf aan de slag en maken veranderingen in hun voeding, die passen bij hun situatie. Hierdoor hebben patiënten minder het gevoel dat ze dingen ‘niet mogen’ van hun behandelaar. Ze ontdekken zelf wat de betere keuze is. 

Onze spellen zorgen voor een interactieve overdracht van informatie. Daardoor onthouden patiënten de informatie beter. Uit onderzoek van de hersenen is bekend dat als je iets via een game leert dat veel effectiever is dan wanneer je dat uit een boekje doet. Dit blijkt ook uit onze eigen onderzoeken. De spellen bevatten wel tekst maar ook relatief veel plaatjes. Hierdoor is het makkelijker te begrijpen. Door inzet van onze spellen bij je patiënten kan je:

  1. De consulttijd effectiever en gerichter inzetten. Niet meer aan iedereen hetzelfde moeten uitleggen.
  2. Inzicht krijgen in het kennis- en begripsniveau van je patiënt via het speelrapport.
  3. Het advies standaardiseren: Iedere patiënt dezelfde niet-contextafhankelijke voedingsinformatie.

Als je de effectiviteit en kwaliteit van de zorg wil meten is het belangrijk dat deze wordt gestandaardiseerd. Daarnaast helpt het standaardiseren van de voedingszorg bij het terugdringen van tegenstrijdige informatie over voeding door verschillende behandelaars. Onze spellen helpen om de voedingszorg in de hele ketenzorg te standaardiseren.  

De spellen kunnen je aanbieden aan patiënten door patiënten de app te laten downloaden via Google Play of App Store.

  • Je kan als zorgaanbieder licenties kopen. Op deze manier krijgen je patiënten eenvoudig toegang tot de voedingsinformatie die ze nodig hebben. Een ander voordeel is dat patiënten die geen betalingsmethode op hun mobiel hebben opgezet ook het spel eenvoudig kunnen gebruiken. De zorgaanbieder kan een instelling, een zorggroep of een (eenmans)praktijk zijn. Koop licenties hier.
  • Je kan ervoor kiezen om de patiënt zelf het spel te laten betalen (via de App Store of Google Play Store.  Links hier).

Onze spellen zijn geen medisch hulpmiddelen en hebben daarom geen CE-markering. Het zijn interactief spellen wat helpen ingewikkelde dieetinformatie te begrijpen en te onthouden.

Onze spellen leveren wel 1,5 tot 2 uur voedingseducatie op. Dus hoewel het geen medisch hulpmiddel is, is het wel een handig hulpmiddel!

Spelers kunnen volledig anoniem onze spellen gebruiken via de apps. Wij slaan geen patiëntgegevens of medische gegevens op. Meer lees je in de volledige beschrijving van onze privacy policy: (http:/robinhealthgames.com/privacyverklaring-1/

De meeste mensen willen helemaal niet ziek zijn en willen liever ook niet te veel met hun ziekte bezig zijn. Daarom zijn onze spellen laagdrempelig en leuk. Wij voegen geen extra ‘gezondheids’taken toe, maar zorgen voor een plezier en kennis, noodzakelijk voor gezondheid.

De GGD AppStore  beoordeelt apps en websites die een bijdrage aan de gezondheid leveren. Onze spellen staan daar niet in omdat, tot nu toe, de GGD geen games beoordeelt.

Ondanks het feit dat onze interventie als doel heeft gedrag te beïnvloeden kunnen de apps niet erkend worden. Dit komt omdat het RIVM geen interventies beoordeeld voor mensen met een een gediagnosticeerde ziekte, volgens de ICD-10 International Classification of Diseases, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie.

Bij ziektes is het aanpassen van leefstijl belangrijk om gezond te blijven. Om anders te gaan eten, hebben patiënten veel kennis nodig. Kennis over wat ze het beste kunnen eten en waarom!  Met onze spellen wordt voedingsinformatie wordt op een leuke, begrijpelijke manier overgebracht. De vele afbeeldingen versterken het leren. En als patiënten weten wat gezond is, passen ze zich makkelijker aan en nemen ze de regie over hun eigen voeding. Hierdoor vermindert het risico op complicaties en de behoefte aan zorg.

In vergelijking met filmpjes en folders zijn spellen interactief. Daarnaast focussen de spellen zich op de voedingsaanpassingen die nodig zijn. De patiënt leert waar hij op moet letten en hoe voeding de bloedwaarden beïnvloedt. De spellen koppelen vervolgens terug of de patiënt ermee aan de slag is gegaan en of hij de informatie heeft begrepen.

Wij controleren regelmatig op veranderingen in (voedings)richtlijnen met betrekking tot het ziektebeeld en voeren de veranderingen door in onze spellen. Wij implementeren ook de gebruikersfeedback die wij krijgen van patiënten en zorgverleners.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan horen wij die graag. Je kan ze met ons delen via het contactformulier. (https://robinhealthgames.com/contact/)

Sommige innovaties maken de zorg duurder. Dit komt omdat ze duurder zijn dan het huidige aanbod of zorgen voor een behoefte aan nieuwe of extra behandelingen. 
Onze spellen doen dat niet. Ze helpen behandelaars bij het uitvoeren van de zorgstandaarden en richtlijnen met betrekking tot voedingseducatie tegen een gunstig tarief. De spellen zijn afgezet tegen de kosten van een zorgverlener juist een besparing. Ook later in de keten is een reductie in medicatiegebruik, complicaties en zorgbehoefte te verwachten. 

De spellen leren patiënten, de niet-contextafhankelijke informatie. De informatie die alle patiënten nodig hebben om het voedingsadvies te kunnen uitvoeren. Alle informatie die te maken heeft met de persoonlijke situatie van de patiënt, zoals co-morbiditeit kan niet door het spel worden vervangen. De diëtist maakt bijvoorbeeld een voorbeelddagmenu en geeft antwoord op vragen die op de persoonlijke situatie van de patiënt van toepassing zijn. Doordat de diëtist geen tijd hoeft te besteden aan uitleg van basisinformatie kan zij haar tijd effectiever inzetten.

Via het rapport krijg je als behandelaar inzicht in het kennis en begripsniveau van de patiënt. Dit gaat eenvoudig en snel doordat je een overzicht krijgt van de leerdoelen die je patiënt beheerst.  De informatie is zo gecategoriseerd dat je snel en eenvoudig overzicht hebt. Je patiënt leert dus meer, maar gebruikt daarvoor minder van jouw tijd.

De spellen bevatten taal. Bij de ontwikkeling van onze spellen hebben wij de richtlijnen voor woordkeuze en zinsopbouw, aangehouden die gelden voor het eenvoudig schrijven. In sommige gevallen is de informatie die uitgelegd moet worden best complex. Het kan dus zijn dat een patiënt de informatie onvoldoende begrijpt. Door het spelrapport door te nemen krijg je inzicht, in de extra uitleg die je patiënt nog behoeft. Patiënten kunnen levels meerdere keren spelen om moeilijk concepten beter te begrijpen. 

Nee, dat is niet nodig. Als je licenties afneemt krijg je van ons ZV-codes die je kan delen met jouw patiënten. Na het spelen, kan de patiënt het spelrapport op eigen initiatief met je delen, via een communicatiekanaal naar keuze.

Heb je een andere vraag?
Wij horen het graag!