Meer Kennis - Stabielere Bloedwaarden - Gezonder Leven

INFORMATIE IS MAKKELIJK TE ONTHOUDEN
Het DiabetesSpel leert mensen over diabetes door middel van een game-app. Voedingsinformatie wordt op een leuke, begrijpelijke manier overgebracht. Aanvullende uitleg, tussen levels en vragen door, helpt het leren te versterken.
EENVOUDIG EN VERRASSEND
OM TE SPELEN.
Door antwoord te geven op verschillende interactieve vragen, leren mensen steeds meer over diabetes. Het spel is leuk om te spelen, met visuele voorbeelden. Daardoor is de informatie beter te onthouden en makkelijker toe te passen in het dagelijks leven.
VERRIJK KENNIS OVER DIABETES
Bij diabetes heeft het voedsel dat mensen eten grote impact op hun gezondheid. Om dieetaanpassingen te kunnen maken hebben patiënten veel kennis nodig. Dit maakt het makkelijker om controle over de voedingskeuzes te nemen.
ELK LEVEL ONTLOKT NIEUWE KENNIS.
De informatie in onze spel is gebaseerd op de nieuwste (voedings)richtlijnen bij diabetes en is geschikt voor diabetes type I en II. Het spel begint met basiskennis en geeft meer verdieping naarmate je verder komt.
Patiënten kunnen HUN SPELRESULTATEN MET JE DELEN
De app geeft patiënten ook feedback op hun game-resultaten. Door deze met jou te delen kan je ze beter begeleiden. Met deze gepersonaliseerde feedback halen je patiënten meer uit het consult.
Previous
Next
INFORMATIE IS MAKKELIJK TE ONTHOUDEN
Het DiabetesSpel leert mensen over diabetes door middel van een game-app. Voedingsinformatie wordt op een leuke, begrijpelijke manier overgebracht. Aanvullende uitleg helpt het leren te versterken.
EENVOUDIG EN VERRASSEND OM TE SPELEN.
Het spel is leuk om te spelen, met visuele voorbeelden. Daardoor is de informatie beter te onthouden en makkelijker toe te passen in het dagelijks leven.
VERRIJK KENNIS OVER DIABETES
Bij diabetes heeft het voedsel dat mensen eten grote impact op hun gezondheid. Om controle over hun voedingskeuzes te nemen hebben patiënten veel kennis nodig.
ELK LEVEL ONTLOKT NIEUWE KENNIS.
De informatie in ons spel is gebaseerd op de nieuwste richtlijnen bij diabetes en is geschikt voor diabetes type I en II. Het spel begint met basiskennis en geeft meer verdieping naarmate je verder komt.
PATIENTEN KUNNEN HUN SPELRESULTATEN MET JE DELEN
De app geeft patiënten feedback op hun game-resultaten. Door deze met jou te delen kan je ze beter begeleiden met gepersonaliseerde uitleg.
Previous
Next

10+ licenties

Zelf uitproberen

Vragen over het DiabetesSpel

Het DiabetesSpel is een eenvoudige manier om voedingskennis over te brengen aan patiënten met diabetes. Het is een serious game voor mobiel en tablet. Door het spelen van het spel leren mensen alles wat nodig is om het voedingsadvies, zoals benoemd in de NHG en NDF- richtlijnen te kunnen uitvoeren.

Het DiabetesSpel is voor alle mensen met diabetes type I of II.  Het spel leert je basisinformatie over voeding bij diabetes.  Daardoor weet je wat je het beste kan eten. Je begint met basisinformatie. Zo kan je zien wat je al weet. Het spel geeft steeds meer verdieping als je verder komt in het spel.  Met allerlei verschillende vraagtypen, wordt in elk level andere kennis aangeleerd. Dit maakt het afwisselend en leuk voor spelers van alle leeftijden!

Tijdens het spelen van het spel worden de volgende thema’s behandelt en leerdoelen ‘getest’:

  • Basisinformatie over de ziekte diabetes, de invloed van voeding en welke producten koolhydraten bevatten.
  • De verschillende soorten koolhydraten (zetmeel, suiker en vezels), waar ze in zitten en de invloed van portie maten op de hoeveelheid koolhydraten die je eet.
  • De invloed van gezonde producten, ongezonde producten en de samenstelling op de stijging van de bloedglucose.
  • Het verschil tussen natuurlijke en toegevoegde suikers en de invloed op de bloedglucose.
  • De invloed van ontbijt/ lunch keuzes bij diabetes en het behouden van een stabiel bloedsuiker.
  • De invloed van avondmaaltijd keuzes bij diabetes en het behouden van een stabiel bloedsuiker.
  • Inzicht in de hoeveelheden suiker in dranken en tussendoortjes en de opties voor gezonde(re) keuzes.

Je kan het DiabetesSpel op elk moment in het zorgtraject adviseren:

  1. Aan elke nieuw gediagnosticeerde patiënt op het DiabetesSpel om er zeker van te zijn dat ze alle basisvoedingsinformatie hebben ontvangen en begrepen, die nodig is om bloedglucosewaarden onder controle te houden.
  2. Je kunt het spel ook adviseren om een gebrek aan kennis als oorzaak van de ontregelde bloedglucose, uit te sluiten. 

Het DiabetesSpel is geschikt voor iedere patiënt die aan zijn leefstijl wil werken. Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve eerste stap, waarmee gemotiveerde patiënten zelf aan het slag kunnen!

Zorgaanbieders die licenties hebben aangeschaft, krijgen hulp van RobinHealthGames bij de implementatie van het spel in de praktijk.  Wij delen graag onze best practices met jullie. Wij hebben een handleiding vol met tips en trucs en zijn natuurlijk beschikbaar voor vragen.

Het implementeren is eenvoudig. Wij hebben gemerkt dat patiënten die het advies hebben gekregen om het spel te spelen, enthousiast doorspelen. Adviseer patiënten het spel te spelen en hun resultaten met je te delen. Het rapport geeft je informatie over hoeveel levels ze hebben gespeeld en of ze de ‘lesstof’ begrijpen. Als ze de informatie onvoldoende begrijpen kunnen ze de levels opnieuw spelen. Als patiënten de informatie wel begrijpen, kan je dat ook uit het rapport opmaken. Tijdens het consult kan je met je cliënt persoonlijk vragen beantwoorden en aanpassingen van het advies aan specifieke omstandigheden bespreken.

Gemiddeld ontvangt een patiënt 90 minuten diëtetiek binnen de ketenzorg. Er is geen maximum aan de hoeveelheid diëtetiek per patiënt, maar wel een maximum aan het beschikbare budget. Doordat de ketenzorg is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van zorg, ontvangen niet alle patiënten de zorg die ze nodig hebben. Voedingseducatie en herhaling zijn belangrijk bij diabetes.

 

Het voordeel van het DiabetesSpel is dat het op basis van behoefte ingezet kan worden. En niet op basis van gemiddeld gebruik, zoals dit nu bekostigd wordt. Immers diabeteseducatie heeft iedereen nodig!

 

Door het DiabetesSpel standaard onderdeel te maken van de behandeling weet iedere zorgverlener precies welke informatie een patiënt heeft ontvangen en dit zorgt ervoor dat patiënten geen tegenstrijdige voedingsadviezen krijgen van verschillende zorgverleners in de ketenzorg. Vaak wordt het algemene voedingsadvies gegeven door de POH-S en het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. In beide gevallen kan het DiabetesSpel voor de noodzakelijke basiskennis zorgen.

Voedingsaanpassingen zijn de belangrijkste en (bij matige verhoging van de bloedglucose) de eerstaangewezen interventie bij diabetes. Om dit effectief te laten zijn, moeten mensen weten wat ze het beste kunnen eten. In de huidige bekostiging is er te weinig tijd om deze informatie face-to-face aan alle patiënten, die het nodig hebben, te geven. Hierdoor gaan bloedglucosewaarden verder omhoog en is (steeds) meer medicatie nodig. Hogere bloedglucosewaarden leiden tot meer diabetescomplicaties. Dit alles leidt tot verhoging van de zorgkosten en verlaging van de kwaliteit van leven. Op basis van de huidige inzichten is door inzet van het DiabetesSpel, ook later in de zorgketen besparing te verwachten.

Er is ook een directe kostenbesparing.  Voedingsinformatie is nu eenmaal cruciaal voor gedragsverandering. Het tot je nemen van de informatie die je nodig hebt om het voedingsadvies te kunnen uitvoeren beslaat al snel 1,5 – 2 uur.  Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve manier om deze educatie leuk en leerzaam te maken.  Mensen leren niet zo goed van folders of websites. En voor het geven van deze informatie 1-op-1 of in groepsverband is zijn de kosten van personeel te hoog en de effectiviteit onvoldoende onderzocht.

Goede bloedglucosewaarden ontstaan alleen als voeding en medicatie op elkaar zijn afgestemd. Voeding is een integraal onderdeel van de diabetesbehandeling.  Patiënten die de interactie tussen voeding, medicatie, bloedglucosewaarden en klachten beter begrijpen, hebben betere behandelresultaten en minder hypo’s en hypers. Elke zorgverlener, inclusief de apotheker kan het spel aanbevelen aan patiënten ter ondersteuning van het medicatiebeleid. Het is belangrijk om de invloed van voedingsveranderingen op de medicatie goed te monitoren in samenspraak met de hoofdbehandelaar.

Heb je meer vragen?

Kijk voor antwoorden op onze FAQ.

Het DiabetesSpel:

- Geeft mensen met diabetes de informatie die ze nodig hebben om hun eetgewoonten te veranderen en hun gezondheid te verbeteren.
- Brengt informatie op een leuke, begrijpelijke manier over, met voldoende afbeeldingen om het leren te versterken.
- Vervangt lijsten, folders en video’s.
- Geeft feedback op thema's en leerdoelen waar de patiënt moeite mee heeft. Deze informatie helpt je om tijdens het consult alleen te bespreken wat nodig is, wat zorgt voor een effectiever consult.

Inzet van het DiabetesSpel

Het bijbrengen van basisvoedingsinformatie geldt voor iedere fase van de behandeling. Daarom is voorlichting een essentieel onderdeel van de behandeling van ALLE patiënten met Diabetes. Lees hieronder waarom.

De eerste versie van het spel is er!!

Meld je aan voor onze Diabetes Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van verder ontwikkelingen.

Aanmelding Diabetes Nieuwsbrief

Download onze spellen en verbeter je gezondheid vandaag nog!

FosFaatSpel

DiabetesSpel