Games maken zorgdoelen haalbaar

Games maken zorgdoelen haalbaar

21 maart 2023

De zorg moet effectiever en goedkoper, daar zijn alle partijen het over eens. De grootste winst is te boeken met preventie. Als mensen meer kennis hebben, kunnen ze betere keuzes maken. Vooral bij leefstijlgelateerde aandoeningen als diabetes type 2 is de juiste voeding van essentieel belang. Games blijken een effectieve manier om mensen te leren wat ze wel kunnen eten, waarmee we kostbare zorg, zoals insulinetherapie en dialyse kunnen voorkomen. Nu de inzet van dit soort games sinds kort wordt vergoed door de zorgverzekeraars, staat niets deze aanpak meer in de weg.

Voedingsvoorlichting is een fundamenteel onderdeel van de behandeling van leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes type 2. Wekelijks krijgen 1000 nieuwe patiënten deze diagnose. Helaas schiet door tijdgebrek van zorgverleners optimale voorlichting erbij in, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van de patiënt (complicaties), de zorgkosten (lagere therapietrouw) en de werkdruk (meer artsenbezoek).

Doelmatige zorg

Met de inzet van games wordt de voedingsvoorlichting in een keer effectief. Het spelformat zorgt ervoor dat mensen de informatie beter onthouden. Uit onderzoek van Kessels blijkt dat mensen slechts 20 tot 40 procent onthouden van de informatie die ze tijdens een consult van hun arts of diëtist krijgen. Door de opzet en herhaling zorgen de games ervoor dat patiënten kennis veel beter blijft hangen, waardoor de kans groter wordt dat ze gezondere gewoonten aanleren

Patiënten gaan thuis aan de slag met de algemene voedingsadviezen. In totaal spelen mensen ongeveer 2 weken lang 10 minuten per dag en komen beter voorbereid op hun afspraken. Hun nieuw opgedane kennis helpt de patiënt om samen met de zorgverlener de juiste therapie te kiezen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor coaching en persoonlijk (voedings)advies, met als gevolg een grotere kans op behandelsucces.

Een spel maakt een zorgverlener beter

Een bijkomend voordeel is dat de software de zorgverlener inzicht geeft in het kennisniveau van de patiënt, wat de begeleiding ten goede komt. Het komt vaak voor dat patiënten adviezen van zorgverleners niet goed begrijpen. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat dit een belangrijke oorzaak van therapie-ontrouw is. Het gevolg is dat mensen steeds zieker worden. Met de inzet van onze games hebben zorgverleners in een oogopslag inzicht in wat de patiënt weet of niet begrijpt. Dat dit nieuwe inzichten geeft blijkt wel uit deze reactie van een zorgverlener na inzet van een van onze spellen: “Kennis waarvan ik dacht dat die aanwezig was, bleek nog niet altijd juist.”

Toegankelijke zorg

Het RIVM onderschrijft dat kennis cruciaal is voor gezond gedrag, daarom is het belangrijk dat een patiënt direct na de diagnose zo snel mogelijk leert wat hij wel of beter niet kan eten. Uit de praktijk blijkt dat patiënten niet thuis gaan zitten studeren. Door de benodigde informatie in spelvorm aan te bieden, maken we het leren leuk en effectief.

 

Betaalbare zorg

Huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten zijn kundig en gemotiveerd, maar moeten steeds meer doen in minder tijd. Helaas gaat dit haasten om taken af te ronden vaak ten koste van de kwaliteit. Door de inzet van leerzame games kunnen zorgverleners meer voor hun patiënten doen, zonder dat het hen tijd of geld kost. Helemaal nu het DiabetesSpel onderdeel uitmaakt van de reguliere vergoeding.

Commerciële apps

Commerciële apps

17 feb 2023

Beschik jij over voldoende kennis om apps te beoordelen op commercialiteit?

 

Er zijn veel digitale applicaties op de markt; hoewel sommige gratis zijn voor de gebruiker, is geen enkele app echt gratis. Er is geld nodig om de serveropslagruimte en ontwikkelaars te betalen, om de applicatie te bouwen en te ondersteunen. Om te beoordelen hoe commercieel een app is, is het belangrijk om te weten wie voor de app betaalt, wat het verdienmodel van de app is en welk doel de maker van de applicatie heeft.

 

Wat betekent commercieel?

Commercieel betekent dat het bedrijf als doel heeft om winst te maken. Zorgverleners kijken vaak wantrouwend naar mensen die puur om geld te verdienen in zorg investeren. De meeste mensen die in de zorg werken doen dat omdat ze passie hebben voor hun vak en vinden dat winst in de zorg ondergeschikt moet zijn aan het leveren van goede zorg. Graaiers kunnen rekenen op een flinke dosis publieke verontwaardiging.

Maar veel bedrijven in de zorg maken winst. Voor veel paramedische praktijken is de winst vaak het inkomen. Het loon dat praktijkhouders zichzelf betalen, is wat er na aftrek van kosten onder aan de streep overblijft. Als gevolg hiervan zijn sommige praktijken winstgevender dan anderen.

 

Wie betaalt de app?

Een snelle blik op de rechtsvorm van een bedrijf lijkt te vertellen of een organisatie commercieel is of niet. Eenmanszaken, VOF’s of BV’s mogen winst maken, stichtingen en verenigingen niet, maar het is toch complexer dan je denkt.

 

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen werkzaam in de zorg hebben geen winstoogmerk en hebben vaak als doel om ofwel mensen met een specifieke ziekte te helpen of zorgprofessionals te helpen. Hoewel ze geen “winst mogen maken”, gebruiken ze inkomen (o.a. donaties) om projecten te financieren en salarissen te betalen.

 

En hoewel verenigingen geen winst kunnen maken, kunnen ze wel gelinkt zijn aan een onderneming met winstoogmerk. Diverse andere patiënten- en beroepsverenigingen hanteren dit model. Stichtingen en verenigingen zijn altijd op zoek naar donateurs, klanten en patiënten die geld bijdragen om hun organisatie draaiende te houden. Het komt erop neer: ook al hebben stichtingen en verenigingen geen winstoogmerk, ze kunnen wel commercieel zijn.

 

De eigenaar van een (para)medische praktijk of start-up loopt meer ondernemersrisico en verdient mogelijk minder dan de directeur van een stichting.

 

Eenmanszaken, VOF’s of BV’s

Intramurale zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen mogen geen winst maken. Sommige zorgprofessionals denken daarom dat alle eenmanszaken, VOF’s of BV’s commercieel zijn. Tandheelkundige zorg, laboratoria, paramedische praktijken, apotheken en woonzorgaanbieders mogen echter allemaal winst maken. En alleen omdat een bedrijf wettelijk is toegestaan om winst te maken, wil nog niet zeggen dat het ook winst maakt. Denk bijvoorbeeld aan start-ups die nieuwe digitale zorg ontwikkelen. Als een bedrijf zorgtechnologie ontwikkelt, hebben ze al snel een BV nodig vanwege de hoge opstartkosten en om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Om te zien of het bedrijf daadwerkelijk winst maakt, kan je de gedeponeerde jaarrekening controleren. Je kunt ook onderzoeken of een organisatie winst belangrijker vindt dan het verbeteren van de zorg door meer te weten te komen over de oprichters en investeerders in het bedrijf. Kortom: Om te beoordelen of een app commercieel is, moet je dus kijken naar de wettelijke kaders EN het morele kompas, de salarissen en intenties.

 

Het verdienmodel van de app

Niet alleen de rechtsvorm van de organisatie die de app ontwikkelt bepaalt of een app commercieel is, hierbij is ook het verdienmodel van de app belangrijk. Apps kennen verschillende modellen: de eenmalige betaling, de abonnementsvorm, het advertentiemodel en de betalingen om functionaliteiten uit te breiden. Met de eenmalige betaling betalen gebruikers één keer om volledige toegang tot de app te krijgen. Met de abonnementsvorm betalen gebruikers periodiek een afgesproken bedrag. De bovenstaande inkomstenstromen zijn relatief eenvoudig en transparant voor de gebruiker.

In het advertentiemodel verkoopt de applicatie advertentieruimte om berichten, video’s of productdemonstraties weer te geven. Ten slotte vallen applicaties die in-app-aankopen aanbieden onder het “Freemium”-model, waarbij gebruikers toegang krijgen tot basisfunctionaliteit, maar meer betalen voor aanvullende inhoud of functies. Bij deze en andere verdienmodellen is het vaak lastiger om te beoordelen hoe commercieel een app is. Denk hierbij aan apps die klantgegevens gebruiken om geld te verdienen.

 

Een app kan gegevens verzamelen en gebruiken als een consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Grote hoeveelheden data geven een organisatie kennis over de gebruiker en dus meer macht om de klant te beïnvloeden. Bedrijven kunnen deze kracht positief gebruiken door de gebruiker op het juiste moment te motiveren tot gezond gedrag. Maar ontwikkelaars kunnen de data en de gedragsinzichten die het oplevert ook gebruiken om de winstgevendheid van de app te vergroten en commerciële belangen te dienen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld advertenties weergeven en in-app-aankopen aanbevelen op momenten waarop de kans het grootst is dat gebruikers iets kopen. Of het bedrijf kan de gegevens gebruiken om campagnes op te zetten, de winst te maximaliseren door loyaliteit op te bouwen of nieuwe klanten te werven. Inzicht in het verdienmodel van een applicatie is daarom essentieel om de relatie met de gebruiker en de commercialiteit van de app te beoordelen.

 

Het doel van de app

Tot slot is het belangrijk om te kijken naar het doel van de app om te bepalen hoe commercieel de app is. Het doel van een app kan zijn om je te helpen gezonder te eten of ervoor te zorgen dat je minder snel valt. Maar apps worden altijd door iemand gefinancierd. Hoewel voedingscentrum-apps ‘gratis’ zijn, worden ze gefinancierd met overheidsgeld en dus indirect door belastingen. De zorgverzekeraar gebruikt gelden die zijn verzameld uit premies voor hun “gratis” apps. Veel start-ups beginnen met het aanbieden van “gratis” apps om marktaandeel te winnen voordat ze om geld vragen, maar moeten op een dag investeringsgeld terugbetalen, dus uiteindelijk moeten de apps inkomsten genereren. Gesubsidieerde onderzoeksprojecten maken ook apps, maar de app verdwijnt vaak als de subsidiepot opdroogt. Wat ik bedoel te zeggen: een gratis app is eigenlijk nooit gratis er betaalt altijd iemand.

 

Gratis is zelden gratis.

Dus als je de commercialiteit van een app wilt beoordelen, verdiep je dan in de organisatie, de oprichters, de intenties, de financieringsstromen en hoe de gebruiker voor de app betaalt. Bedenk dat niet alleen de rechtsvorm van de onderneming doorslaggevend is, maar ook het ontwerp van de app en het doel.

Overwin risicoaversie

Overwin risicoaversie

16 jan 2023

We weten allemaal hoe belangrijk het is om gezond te eten, vooral voor patiënten met leefstijlziekten. Maar het vinden van informatie is voor veel mensen ingewikkeld, net als het kiezen van wat je het beste kan eten. De berichtgeving in de media maken het niet makkelijker om nog te weten wat gezond is. Patiënten rekenen dus op jou als het gaat om goede voedingsvoorlichting. Ze willen informatie die ze kunnen begrijpen en toepassen in het dagelijkse leven.

De meeste praktijken hebben beperkte middelen. Hoe zorg je er voor dat je met een minimum aan personeel en geld een maximale leerervaring biedt? Hiervoor kunnen digitale spellen een oplossing zijn.

Bij gebruik van bijvoorbeeld het FosFaat- of DiabetesSpel krijgen patiënten meetbare en doelmatige voedingsvoorlichting, terwijl jezelf een andere patiënt kan helpen!

Reden genoeg om gelijk te beginnen, zou je denken, maar als je toch twijfelt, komt dat waarschijnlijk door risico-aversie. Bij risico-aversie verander je niets in je werkwijze uit angst voor het nieuwe, om de verkeerde beslissing te maken of om toe te geven dat iets wat je doet nog beter kan.

Zoals anesthesioloog Niek Sperna Weiland in een interview over het verduurzamen van de operatiekamer zegt: “De extreme angst om fouten te maken staat ondernemerschap, investering en transitie in de weg.” De angst is in zijn geval extreem omdat er grote risico’s verbonden zijn aan innovaties in de OK.

Toch zien we risico-aversie ook bij risico-arme innovaties, zoals bij de inzet van onze voedingsspellen. Zorgverleners hebben een afwachtende houding om te beginnen of vragen zich af of voedingseducatie middels een spel werkt, maar dit lijkt een angst voor het onbekende te verbergen.

Ten eerste, voor alle duidelijkheid: er is geen reden voor angst!

  1. Voedingseducatie werkt. Mensen met meer kennis vertonen minder ongezond gedrag.
  2. Leren via een spel werkt. Uit hersenonderzoek blijkt dat leren via een spel beter werkt dan leren uit een folder of boekje.

Hoe overwin je risico-aversie?

De onzekerheden die je ervaart bij het inzetten van een nieuwe manier van werken zou je risico’s kunnen noemen. Bij innovatie is het leren omgaan met deze onzekerheid belangrijk. Je brengt daarom de negatieve (risico’s) en positieve effecten van innovatie in kaart. Je geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen als welke risico’s zijn er voor mij als zorgaanbieder en mijn patiënten bij inzet van deze innovatie. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse geeft je inzicht in de kansen die de innovatie biedt en de impact van mogelijke risico’s.

Het DiabetesSpel en FosFaatSpel kan je bijvoorbeeld inzetten met als doel: patiënten betere en meetbare voedingsvoorlichting geven met inzet van minder personeeluren. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er wordt geen privacygevoelige informatie gedeeld, dus er zijn geen privacy risico’s. En de kosten van de inkoop van het spel zijn lager dan het declarabele bedrag, waardoor financiële risico’s worden geëlimineerd.

Zelfs verenigingen en stichtingen die innovaties voor staan besteden veel tijd aan analyseren en weinig tijd aan daadwerkelijk innoveren! Gelukkig zijn zorgverleners zelf een stuk pragmatischer en bereid om nieuwe dingen te proberen, wat weer bewijst dat innovatie van ‘onderaf’ komt, vanuit het hart van de zorg. We faciliteren juist mensen op de werkvloer om betere voedingszorg te leveren door spellen te maken die laagdrempelig  en betaalbare zijn, die bottom-up kunnen worden ingezet.

Beginnen met 20+ patiënten kan al voor € 200,00.

En dat is niets als je het vergelijkt met het uurtarief van innovatie consultant!

Het geflipte consult

Het geflipte consult

12 dec 2022

Traditioneel begin je het eerste consult met een nieuwe patiënt, door ervoor te zorgen dat ze hun ziekte en en het bijpassende dieet begrijpen. In dit scenario besteden zorgverleners een substantieel deel van de consulttijd aan het uitleggen van basisinformatie. Het behandelen van de basis met elke patiënt is repetitief en beperkt de tijd die beschikbaar is voor het gepersonaliseerde op maat gemaakte advies.

Bij het flipped-consult draaien wij het proces om, vandaar de naam ‘flipped’. Tijdens het omgedraaide consult leren patiënten thuis nieuwe stof en komen ze voorbereid en geïnformeerd op het eerste consult. Hierdoor heb je meer tijd voor coaching en verdieping.

Van onderwijs naar gezondheidszorg

Onderwijzers gebruiken het flipped-classroom-model om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, zodat er tijdens de les meer verdieping kan plaatsvinden. Met behulp van dit model kunnen leerlingen onder begeleiding van de docent complexere problemen in de les oplossen op basis van de kennis die ze thuis zelfstandig hebben opgedaan.

Hetzelfde model toepassen op de behandeling betekent bijvoorbeeld dat je een patiënt niet meer hoeft uit te leggen welke producten welke voedingsstoffen bevatten en hoe ze de gezondheid beïnvloeden. In plaats daarvan kan je je concentreren op coaching en de praktijk van gezond eten, zoals omgaan met peer-pressure, boodschappen doen en gezond koken.

 

Van kennisleverancier naar coach

Jij bent het meest waardevol als je jouw patiënt kan helpen bij de toepassing van dieetkennis in de persoonlijke situatie. Wanneer patiënten met basiskennis naar het consult komen, kan je jouw contacttijd efficiënter en effectiever invullen en maak je optimaal gebruik van je vaardigheden. Jouw rol verandert van kennisleverancier naar coach, waardoor je meer grip krijgt over de leercurve van je patiënt.

 

Betrek de patiënt bij de besluitvorming

Het omgedraaide zorgmodel maakt een ‘geïnformeerde beslissing’ mogelijk. En weloverwogen beslissingen zijn belangrijk omdat behandelingen meer kans van slagen hebben als je samen met de patiënt over de behandeling beslist. Maar voordat een patiënt kan beslissen over een dieet of voedingspatroon, moet hij de impact van zijn voedselkeuzes op de gezondheid begrijpen. Wanneer patiënten dit thuis leren, komen ze voorbereid naar het consult om samen met de zorgverlener beslissingen te nemen.

 

Vragen beantwoord tijdens overleg

Wanneer patiënten thuis leren, hebben ze tijd om de nieuwe informatie te verwerken en toe te passen in het dagelijks leven. Het is onvermijdelijk dat er tijdens het winkelen of koken vragen rijzen, die de patiënt dan tijdens het consult kan bespreken. Vragen en antwoorden leiden tot een interactieve sessie die gunstig is voor het leerproces van de patiënt en inzichtelijk voor de zorgverlener. Persoonlijke discussies rond vragen zijn beter dan het huidige scenario, waarbij patiënten hun vragen achteraf moeten e-mailen of moeten wachten op hun volgende afspraak.

 

Flippen met spellen als basis 

Onze spellen, het FosFaatSpel en DiabetesSpel, leren de kennis die nodig is om respectievelijk een fosfaatbeperkt dieet en een diabetesdieet te implementeren. De kennis die een patiënt nodig heeft om dit uit te voeren kan je onmogelijk tijdens het consult één op één met een patiënt doornemen, als je dat doet houd je geen tijd meer over voor het persoonlijke advies, het stellen van doelen en het coachen bij barrières.

Door onze games te gebruiken krijgen patiënten de informatie buiten consulltijd om aangereikt.

 

Hoe werkt het?

Na de diagnose of start van nieuwe behandeling maakt de patiënt een afspraak bij de diëtist, praktijkondersteuner of verpleegkundige voor de begeleiding van leefstijl en voeding. Bij het maken van de afspraak krijgt de patiënt een code. Met de code logt de patiënt in op een van onze spellen. Vooraf aan het consult speelt de patiënt minimaal 25-30 levels, waardoor er al voldoende basiskennis aanwezig is vooraf aan het consult. Daarnaast geven de games een spelrapport waarmee je als behandelaar in één oogopslag kunt zien of de patiënt de game heeft gespeeld en of hij of zij de aangeboden stof begrijpt. De zorgverlener kan eventueel de resultaten kort met de patiënt bespreken, waarna het gesprek gelijk de diepte in kan.

 

Voordelen ten opzichte van brochures en websites

Je kan patiënten natuurlijk ook adviseren vooraf aan het consult een brochure door te lezen. Patiënten hebben vaak meer moeite met het lezen van gezondheidsinformatie omdat ze het een ingewikkeld onderwerp vinden of omdat het niet hun directe interesse heeft. Als alternatief is het spelen van een spel een leuke en haalbare opdracht voor patiënten. Het is ook moeilijk om te weten of de patiënt gedrukt of online materiaal heeft gelezen en begrepen, terwijl het rapport van de game je meetbaar inzicht geeft in het begrip van de patiënt.

 

Verbeterde therapietrouw

Patiënten die informatie niet begrijpen zijn vaak therapieontrouw. Met het flipped-healthcare model heb je vanaf het begin inzicht in het kennisniveau van de patiënt en los je eventuele onduidelijkheden direct op. Ons samengevat rapport laat zien hoeveel kennis de patiënt heeft opgenomen en begrepen. Door onduidelijkheid rond het begrip van de patiënt weg te nemen, kan je hen als nodig extra uitleg geven en vergroot je de kans op naleving van het advies!

 

De voordelen van het flipped-consult op een rijtje

  • Patiënten zijn beter voorbereid op ‘samen beslissen’.
  • Patiënten hebben de tijd om thuis vragen te formuleren, zodat je gelijk al praktische vragen kunt beantwoorden.
  • Patiënten zijn voorbereid en daardoor heb je meer tijd voor het gepersonaliseerde voedingsadvies en coaching.
  • Je hebt inzicht in de onderwerpen die mensen wel en niet begrijpen, waardoor je patiënten betere en gerichte feedback kunt geven.
  • Patiënten nemen de verantwoordelijkheid voor meer zelfregie door de basis competenties van het dieet thuis aan te leren.

Met het flipped-consult bereik je meer in de huidige contacturen, vaak beperkt tot wat de verzekeraar vergoedt.

De 7 vinkjes van goede voorlichting

De 7 vinkjes van goede voorlichting

12 nov 2022

Voorlichting is de basis van ieder behandeltraject. Patiënten moeten inzicht krijgen in hun ziekte, de verband tussen klacht en gedrag en hoe ze hun levensstijl kunnen verbeteren om hun gezondheid te verbeteren. Zonder deze bewustwording kan gedragsverandering niet plaatsvinden. Adequate voorlichting voldoet aan 7 eisen, en je grootste kans van slagen heb je als je alle 7 eisen kan afvinken tijdens je voorlichtingswerkzaamheden. Omstandigheden in de zorg maken dit lastig. Zorgverleners hebben te weinig tijd met de patiënt en onvoldoende middelen en personeel, met negatieve gevolgen voor de patiënt, hogere zorgkosten en werkdruk tot gevolg. Digitalisering in de vorm van serious games is een uitkomst om kwaliteitsvoorlichting en een solide basis voor behandeling te waarborgen.

Houd de aandacht erbij en vast.

Om voorlichtingsactiviteiten tot het gewenste resultaat te laten komen, moet de patiënt voldoende aandacht besteden aan het leren. Als de patiënt instemmend knikt of "ja" zegt, bewijst dat niet dat de patiënt zijn ‘hoofd’ erbij heeft. Je houdt de aandacht vast door nieuwsgierigheid, spanning en verwachting te creëren. Technieken om dit te doen zijn stemwisselingen en goed gebruik van pauzes. Daarnaast kun je aankondigen dat je iets belangrijks gaat zeggen om verwachtingen te verhogen en de aandacht te stimuleren. Een andere optie is het gebruik van serious games voor je voorlichtingstaak. Het spelelement zorgt ervoor dat patiënten hun aandacht bij het onderwerp houden, ook als je zelf als zorgverlener niet aanwezig bent.

Zorg dat de patiënt de informatie begrijpt!

Informatie is pas effectief als de patiënt het begrijpt! Jij kan er alleen zeker van zijn dat de patiënt het begrijpt als je open vragen stelt als: "Stel dat uw partner vraagt hoe u uw klachten kunt verminderen met eten. Wat zou u zeggen?" Een cruciaal onderdeel van deze vraag is dat patiënten niet eenvoudig met ja of nee kunnen antwoorden. Veel mensen pareren deze vraag, uit schaamte, angst of onverschilligheid om toe te geven dat ze de informatie niet begrijpen wanneer je een eenvoudige vraag stelt als "Is de informatie duidelijk?" Verwarring bij de patiënt of gebrek aan kennis is pas duidelijk wanneer zorgverleners open vragen stellen. Helaas is er tijdens het consult zelden voldoende tijd om het begrip van de patiënt te testen, waardoor de feedback ontbreekt, die nodig is om de effectiviteit van de voorlichting te evalueren. Een innovatieve oplossing voor dit probleem is de inzet van serious games. Games laten patiënten alleen naar het volgende level gaan als ze voldoende punten hebben behaald en dus de informatie begrijpen.

Zorg dat de patiënt de informatie onthoudt.

Patiënten kunnen alleen de informatie gebruiken die ze zich herinneren. Stel jezelf dus de vraag: kan mijn patiënt de informatie zo onthouden of is daarbij extra hulp nodig? Om hem te helpen, geven we vaak een samenvatting die patiënten later kunnen nalezen, maar mensen lezen steeds minder en uit onderzoek is bekend dat mensen effectiever leren van games dan van folders, slideshows en video’s, omdat het interactieve karakter van games de opslag van informatie in het langetermijngeheugen stimuleert.

Geef de patiënt niet te veel informatie in één keer

Met digitale spellen kunnen patiënten leren in hun eigen tempo (self-pacing). Spelers verdienen punten als ze het goed doen. Heeft een patiënt moeite met een level en veel vragen fout? Dan kan hij niet door naar het volgende level (niveau). In plaats daarvan krijgt de speler een nieuwe kans. Op deze manier gaan spelers die de stof begrijpen sneller dan spelers die worstelen, en leert iedereen in zijn eigen tempo!

Zorg voor een gestructureerde informatieoverdracht.

Patiënten leren het beste als je de basis behandelt en van daaruit verder gaat. Door de informatie stap voor stap aan te bieden en langzaam dieper en dieper in de materie te duiken, wordt het gemakkelijker de informatie te begrijpen en te onthouden. Als het bijvoorbeeld gaat om het verbeteren van je dieet, moet je eerst inzicht hebben in voedingsstoffen, portiematen, producten, maaltijden, eetmomenten, enz. Wanneer een patiënt een ziekte heeft die wordt beïnvloed door voedsel, moeten ze ook over de ziekte leren, vervolgens over de gevolgen ervan, en tot slot, hoe voeding de ziekte gunstig kan beïnvloeden. Zorg ervoor dat je de informatie structureert en alle vakgebieden bestrijkt. Ontwikkelaars van serious games bepalen de leerdoelen en hoe ze alle stof het beste kunnen behandelen als onderdeel van het ontwerp van educatieve games.

Betrek de patiënt erbij

De patiënt begrijpt en onthoudt informatie beter bij actieve deelname aan de voorlichting. Dit bereik je door interactie te stimuleren, bijvoorbeeld door vragen te stellen. Een andere mogelijkheid zijn serious games waarbij patiënten vragen moeten beantwoorden en direct feedback krijgen op hun antwoorden.

Herhaal de informatie

Om patiënten te helpen de informatie te onthouden, blijft herhaling belangrijk. Je kan bijvoorbeeld vragen of de patiënt bepaalde kennis nog heeft en informatie herhalen indien nodig. Zo zorg je ervoor dat de patiënten de voedingsinformatie onthouden bij het maken van voedingskeuzes. Als je tijdens je drukke spreekuur geen ruimte hebt, overweeg dan om een serious game te gebruiken. Als je merkt dat patiënten een bepaald onderwerp zijn vergeten, kan je hen adviseren bepaalde levels nog een keer te spelen.

De 7 vinkjes zorgen ervoor dat patiënten voldoende geïnformeerd zijn om gezonde voedingskeuzes te maken. Heb je hulp nodig bij het behalen van de 7 vinkjes voorlichting? Denk eens aan de inzet van serious games, als laagdrempelige innovatie. Begin met serious games en behaal alle 7 vinkjes!

Het belang van kennis

Het belang van kennis

12 oct 2022

Er wordt wel gezegd dat iedereen weet wat gezond eten is, maar dat valt te betwijfelen. Hoewel mensen echt wel weten dat een stuk fruit gezonder is dan een stroopwafel, maar ontbijtkoek heeft vaak weer een onterecht gezond imago. Bepalen wat beter voor je is wordt al snel lastiger als het contrast niet zo groot is. Bijvoorbeeld bij meergranenbrood en volkorenbrood. Of als producten een gezond imago hebben zoals kinderkoekjes.

Soms kan je ook niet echt zeggen dat een product gezond of ongezond is. Of iets gezond is hangt dan af van de hoeveelheid die je er van eet en je totale voedingspatroon.

In feite, de “betere keuze” is vaak afhankelijk van je ziekte en wat je wilt bereiken.  

Ja, melkproducten dragen bij aan de eiwitinname, maar is het de beste keus voor mensen met een fosfaatbeperking?

Waarom voedingskennis zo belangrijk is

Het staat als een paal boven water dat je dieetkennis nodig hebt om gezond te kunnen eten. Bij diabetes leidt onvoldoende voedingskennis tot meer complicaties, co-morbiditeit, en een verminderde kwaliteit van leven. Voedingskennis is ook noodzakelijk als je wilt afvallen of een fosfaatbeperking hebt. Kennis alleen leidt niet tot gedragsverandering, maar het is wel een cruciaal element in het proces. Het RIVM schrijft niet voor niets “grotere voedingskennis is geassocieerd met een afname van ongezond gedrag”

Verbazingwekkend!

Effectiviteit meten en smart doelen stellen wordt in alle gezondheidsopleidingen aangeleerd, maar wordt in de praktijk helaas zelden gedaan! Daardoor hebben weinig diëtisten, artsen en therapeuten inzicht in het kennis-en begripsniveau van hun patiënten. Patiënten die niet weten wat ze het beste kunnen eten, kunnen het aanbevolen dieet niet uitvoeren, wat leidt tot extra kosten door complicaties en een verslechterende gezondheid.

Het probleem is dat zorgverlener geen standaardmethoden hebben om het kennisniveau van patiënten te testen, waardoor het lastig is om te bepalen of gebrek aan kennis gedragsverandering in de weg staat. Sterker nog, als patiënten fundamenteel verkeerd begrijpen wat ze moeten eten, zijn interventies en de motivatie van de cliënt niet voldoende om resultaten te bereiken!


Educatie is een cruciale basisinterventie, want als mensen niet weten dat kaas veel fosfaat bevat en bepaalde koolhydraten het bloedsuiker sneller laten stijgen, halen mensen alsnog hun doelen niet. 
En je best doen als patiënt en geen resultaten halen, demotiveert. 
Zoals bijvoorbeeld de patiënt die elke dag een liter Optimel dronk omdat dit toch zonder suiker was, maar daardoor wel 750 kcal extra binnenkreeg en niet afviel.


Onze spellen helpen mensen voedingsadviezen te begrijpen en te onthouden, onafhankelijk van hun opleidingsniveau. En met onze games is educatie voorschrijven even makkelijk als medicatie. Buiten consulltijd om kan je nu al je patiënten voorzien van essentiële diabetes-en fosfaatkennis!

 En het voordeel is dat je met de ingebouwde testen in onze spellen, kunt meten of iemand de juiste voedingskennis heeft en dus de subdoelen van de dieetbehandeling heeft behaald. 

Een grote stap vooruit naar betere zorg!

Facebook
LinkedIn

Patiënten motiveren

Patiënten motiveren

13 sept 2022

Mensen motiveren om hun voeding aan te passen blijft voor artsen één van de lastigste dingen binnen de behandeling. Artsen ervaren dit als de belangrijkste barrière voor gedragsverandering, naast een gebrek aan tijd en geld!

 

Om artsen te helpen barrières bij mensen met diabetes te beslechten, hebben wij het DiabetesSpel ontwikkelt. Het DiabetesSpel kan het veranderingsproces bespoedigen en faciliteren, zelfs voor bijzonder uitdagende patiënten.

Kennis overbrengen en intrinsieke motivatie

Serious games, zoals het DiabetesSpel, versterken in tegenstelling tot websites de intrinsieke motivatie. Deskundigen zien dit als de belangrijkste motivator voor gedragsverandering. Dit effect komt mede tot stand door het ‘fun’ aspect van gaming. De gameflow triggert spelers en daagt ze uit om steeds meer over het onderwerp te ontdekken en te reflecteren op eigen keuzes.

 

Spelers kiezen actief tussen producten en krijgen direct feedback en punten, dat motiveert om door te spelen. In tegenstelling tot games informeren websites, zoals thuisarts.nl, alleen. De websites bieden patiënten een overvloed aan informatie om te lezen, maar onvoldoende houvast om te motiveren.

Eigen regie versterken

Tijdens het spelen van het DiabetesSpel ontdekken patiënten welke voedingsmiddelen ze het beste kunnen eten. Hierdoor kiezen patiënten er zelf voor om andere producten te kiezen, terwijl zorgverleners die patiënten vertellen dat iets niet ‘goed’ voor hen is, zelfs zonder producten te verbieden, vaak weerstand oproepen.

 

Dit effect staat ook wel bekend als ‘het opgeheven vingertje.’ Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze in hun keuzevrijheid worden beperkt, hebben ze de neiging om te reageren met een tegenreactie: “Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen!” Demotivatie is het gevolg. Zelf beslissen aan de hand van een spel wat het best bij je past, motiveert en zorgt voor eigen regie.

Zelf kiezen wat past bij diabetes!

Volgens de NDF-richtlijn zijn er meerdere voedingspatronen geschikt voor mensen met diabetes. Een patiënt die er over nadenkt zijn voeding te veranderen kan gedemotiveerd raken als de arts met een dieetvoorstel komt, ook als de wil, om het voedingspatroon te veranderen, er is.  Met het DiabetesSpel leert de patiënt zelf te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden. Dat motiveert.

 

Informatie om motivatie te bevorderen

Veel patiënten hebben geen buitengewone interesse in (gezond) eten. Hoe zorg je er nu voor dat mensen iets te weten komen dat hen niet interesseert? Een spel (zoals het DiabetesSpel) kan hierbij helpen.

Ten eerste neemt door het spelen van een spel de motivatie om meer te leren over een onderwerp toe via het mechanisme dat in het Engels situational interest wordt genoemd.

Ten tweede bevordert kennisoverdracht de motivatie.

Het DiabetesSpel informeert de patiënt over de gedragsaanpassing en de te verwachten bijbehorende uitkomsten. De patiënt kiest welke voedingspatroon het meest passend is voor hem of haar.

Het DiabetesSpel stimuleert de innerlijke bron en creativiteit van patiënten om te veranderen.

8 voordelen van digitale games

8 voordelen van digitale games

10 mei 2022

Serious games zijn e-health-oplossingen, die zorgverleners ontlasten door besparing van tijd en geld. Hieronder geven we je 8 redenen om te beginnen met digitale spellen in jouw praktijk!

Een game klinkt misschien als kinderspel, maar dat zijn serious games niet. Serious games hebben een ander primair doel dan entertainment. Serious games zijn digitale spellen met als doel bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden en/of het verhogen of toetsen van kennis.

Games gebruiken beweging, geluid en beeld om de aandacht vast te houden. Het aanleren van vaardigheden en overbrengen van informatie via een spel, is echt van deze tijd. Spellen bieden patiënten een optimale leerervaring.

Met een spel is de speler interactief aan de slag. Hij of zij krijgt direct feedback als de antwoorden goed of fout zijn. De directe feedback en beloningen maken digitale spellen krachtige motivatoren om te blijven leren. Bovendien verhoogt de feedback de effectiviteit van de informatieoverdracht, vooral in vergelijking met een folder, boek of webpagina.

Met digitale spellen kunnen patiënten leren in hun eigen tempo (self-pacing). Spelers verdienen punten als ze het goed doen. Heeft een patiënt moeite met een level en veel vragen fout? Dan kan hij niet door naar het volgende level (niveau). In plaats daarvan krijgt de speler een nieuwe kans. Op deze manier gaan spelers die de stof begrijpen sneller dan spelers die worstelen, en leert iedereen in zijn eigen tempo!

Het voordeel van een spel is dat spelers oefenen met levensechte situaties. Wat die situatie is hangt af van het spel. In het DiabetesSpel, kiezen spelers welk product suiker bevat. Omdat het een spelletje is leren ze welke producten minder suiker bevatten. Op deze manier leren patiënten in een virtuele omgeving steeds beter welke producten het beste bij hun dieet passen.

Veel patiënten hebben een mobiele telefoon of tablet. Dat maakt dat digitale spellen eenvoudig inzetbaar bij een groot publiek. Vooral als ze te downloaden zijn in de AppStore of GooglePlay.

Digitale spellen motiveren mensen om te leren. Dit is belangrijk als je gedragsverandering wilt bewerkstelligen. Want onvoldoende kennis en vaardigheden zijn barrieres bij gedragsverandering. Door leren leuk te maken kan je deze barrieres makkelijker wegnemen.

Het voordeel van serious games is dat de inzet meetbaar is. Of iemand een boek of website heeft geraadpleegd is niet te controleren en soms lastig na te gaan. Mensen durven lang niet altijd te zeggen dat ze de adviezen niet hebben opgevolgd. Serious games bieden het voordeel voor zorgverleners dat ze inzicht kunnen geven in de motivatie, kennis en het begrip van de patiënt. Meten is weten!

Wil je ook ervaring opdoen met serious games in jouw praktijk? Onze spellen zijn zo eenvoudig te implementeren dat je vandaag nog kunt beginnen! Je schaft via onze website een licentie aan om codes aan je patiënt te verstrekken. Een code voor het spel levert 2 uur voedingseducatie aan de patiënt op, maar kost jou als behandelaar evenveel tijd als het voorschrijven van een pil!

Beginnen met serious games, makkelijker kan niet!

6 x onze spellen voor iedereen

6x waarom onze games voor iedereen zijn

17 juni 2022

E-health helpt de zorg bemensbare te houden, maar vereist voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen doen. Hoewel one-size-fits-all niet bestaat, ontwerpen we onze spellen om toegankelijk te zijn voor mensen met minder digitale en leesvaardigheden. Ons spelontwerp omvat 6 belangrijke componenten waarmee we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Geen medisch jargon

Iemand die ziek wordt krijgt al met veel nieuwe woorden te maken, zoals diabetescomplicaties, fosfaat, bloedglucose en enkelvoudige koolhydraten. De patiënt heeft misschien nog nooit van dit soort woorden gehoord, of de betekenis ervan is niet duidelijk. We vermijden dus zoveel mogelijk Latijnse, Engelse en medische termen, en als we ze toch gebruiken, leggen we ze uit. Door zoveel mogelijk eenvoudige woorden te gebruiken, zijn onze games begrijpelijk voor zowel theoretisch als praktisch opgeleide mensen.

Makkelijk lezen

We maken het lezen van vragen en antwoorden gemakkelijker door, waar mogelijk, zinnen op een nieuwe regel te beginnen, lastige zinsconstructies (zoals dubbele ontkenningen) te vermijden en korte actieve zinnen te kiezen. We spreken onze spelers ook direct aan aangezien niemand zich aangesproken voelt als we praten over 'de meeste Nederlanders'. Daarnaast vermijden we beeldspraak, spreekwoorden en gezegden om het begrip voor mensen met Nederlands als tweede taal te vergroten. Tot slot gebruiken we formules en percentages alleen als het echt niet anders kan.

Kennisdistributie

Het begrijpen van een dieet vereist veel kennis. Dus om de hoeveelheid kennis die patiënten moeten leren behapbaar te maken, verdelen we de leerstof in leerdoelen en spreiden deze over levels. Mensen nemen informatie beter op uit content die over de levels is verdeeld. We bieden de informatie concreet en puntsgewijs aan. Om verwarring en dubbelzinnigheid te voorkomen leggen we elk onderwerp op één manier uit .

Aangenaam spel'format'

De game presenteert de informatie in een quizvorm, waardoor patiënten geen lange stukken tekst hoeven te lezen. De antwoorden op elke vraag lijken niet te veel op elkaar om het kiezen van een antwoord eenvoudiger te maken. De patiënt ziet direct of zijn antwoord juist is en door deze directe feedback met uitleg leert de patiënt wat het juiste antwoord is. We herhalen ook belangrijke berichten om het begrip te vergroten. Aan het einde van een level vatten we belangrijke informatie nog eens samen, hierdoor leren patiënten onbewust waarom het belangrijk is om bepaalde acties te ondernemen. Tot slot zorgt het spelelement ervoor dat het leuk blijft om door te leren.

Ondersteunend ontwerp

We kozen voor een eenvoudig spelontwerp om de informatie overzichtelijk te maken. We gebruiken bijvoorbeeld kleurenfoto's van voedingsmiddelen om etenswaren goed herkenbaar te maken en ons in staat te stellen minder tekst te gebruiken, wat de informatie eenvoudiger te begrijpen maakt. Daarnaast stemmen we ons spel af op de volwassen doelgroep. Veel serious games bevatten kinderachtig beeldmateriaal, waardoor mensen het gevoel krijgen dat de games hen niet serieus nemen. We gebruiken ook het schreefloze lettertype om de tekst goed leesbaar te maken. Ten slotte bevat de app geen grafieken, tabellen en diagrammen omdat ze voor veel mensen lastig te interpreteren en te begrijpen zijn.

Geen reclame

Onze applicaties bevatten geen reclame, aangezien reclame patiënten in verwarring kan brengen. Als we advertenties zouden toestaan, zouden we beperkte invloed hebben op welke advertenties patiënten zien. We willen niet dat mensen extra kosten maken door op advertenties te klikken. En hoewel reclame ons in staat zou stellen de app tegen een nog lagere prijs aan te bieden, achten we het, het risico niet waard dat patiënten denken dat hun arts of Robin Health Games de geadverteerde producten aanbeveelt.

Ons eenvoudige ontwerp met veel afbeeldingen en duidelijke tekst maakt onze games toegankelijk en bruikbaar voor een breed scala aan mensen. Hoewel het zelden nodig is, bevat onze website aanvullende instructies. Meer informatie over onze spellen vind je op onze site.

Laagdrempelige Innovatie 10 x

Laagdrempelige Innovatie 10 redenen

21 apr 2022

Wij noemen onszelf laagdrempelig, maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom is dat belangrijk voor jou? Innoveren doe je om je dagelijks werk leuker te maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met ons spel bijvoorbeeld. Hieronder geven we je 10 redenen om vandaag nog te starten met onze laagdrempelige innovatie!

Innoveren betekent vernieuwen.

Vernieuwen is niets anders dan kijken wat je beter kan doen, waardoor je werk leuker wordt en effectiever. Met onze games bereik je bijvoorbeeld meer in dezelfde tijd.

Laagdrempelig is toegankelijk.

Een synoniem voor laagdrempelig is toegankelijk. Laagdrempelige innovatie is dus een vernieuwing die makkelijk, eenvoudig en bereikbaar is voor de zorgverlener en de patiënt.

Consultants zijn niet nodig.

Een laagdrempelige innovatie kan zonder tussenkomst van consultants geïmplementeerd worden in de praktijk. Onze spellen zijn zo eenvoudig, dat je er gelijk mee kan beginnen.

Gewoon doen!

Veel beroepsverenigingen, praktijken en organisaties blijven te vaak en te lang in de analyse hangen. Maar het is vrij gemakkelijk om dingen te testen in de praktijk. Je merkt snel genoeg of iets werkt of niet. Van onze spellen weten we al dat ze werken. Je kan morgen al de proef op de som nemen bij je eerste patiënt.

Simpel leidt tot succes.

De meest succesvolle innovaties bieden een oplossing voor een onderbelicht probleem. Zo worden er allerlei ingewikkelde apps bedacht, terwijl de oplossing voor de meeste leefstijlziekten zit in betere voedingseducatie aan patiënten. Als een patiënt snapt hoe zijn dieet de ziekte beïnvloedt kan hij zijn dieet daadwerkelijk toepassen.

Innovatie is op de werkvloer.

Mensen leren door ervaring en innovatie is een kwestie van doen! Geef jezelf en je collega's op de werkvloer de gelegenheid om die ervaring op te doen. Begin klein. Laagdrempelige innovaties, zoals onze spellen zijn daar bij uitstek geschikt voor. De start en aanschafkosten zijn laag en de implementatie is super simpel.

Meer voor minder.

Het schrijven van een innovatierapport kost je al snel een paar duizend euro en dan moet je nog beginnen, met de implementatie. Onze spellen bewijzen dat innovatie goedkoop kan. Bijvoorbeeld: voor €350,- per jaar kan je al alle nieuwe diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk al voorzien van belangrijke diabeteseducatie (uitgaand van normpraktijk van 2095 patiënten.)

Snel resultaat boeken.

Snel beginnen en snel resultaat behalen! Onze games, nemen in no-time een deel van je werk over. Je geeft je patiënt een persoonlijke code en zij kunnen direct beginnen met spelen. Je ziet snel effect, doordat patiënten enthousiast zijn en de dieetkennis toeneemt.

Verbeter de basis.

De zorg is onderhevig aan hypes. Een actueel thema is gepersonaliseerde voeding door AI, ook al is dat duur en in veel gevallen onnodige zorg. Mensen, vooral zieke mensen, willen niet afhankelijk zijn van apps. Het is nog maar de vraag wat het gebruik van apps die dagelijkse interactie vereisen de patiënt oplevert. Onze interactieve mobiele spellen zijn beschikbaar om te gebruiken waar en wanneer de patiënt maar wil.

Los het echte probleem op.

Om hun dieet te verbeteren, hebben patiënten kennis nodig om gezonde voedingskeuzes te maken. Onze spellen lossen dit fundamentele probleem op en zijn goedkoop, snel te implementeren en leuk is voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Dat is laagdrempelige innovaties pur sang!

Zo makkelijk is innoveren. Kijk hier voor de mogelijkheden. Start met onze spellen en ervaar hoe eenvoudig inzetbaar deze zijn. En het grote voordeel, jouw patiënten plukken er gelijk de vruchten van. 

Innoveren is Gewoon doen!