Wat is een serious game?

Blog 3- serious games definitie

Wat is een serious game precies?

2 dec 2021

Robin Health Games maakt serious games, maar wat is een serious game precies?  Een serious game is een game gebruikt voor educatieve doeleinden. De toepassing hiervan is relatief nieuw. Serious games worden ingezet in het onderwijs, de reclame, wetenschappelijk onderzoek en, net als onze, de gezondheidszorg.

Serious games bevatten dezelfde kenmerken als spellen die we voor puur entertainment gebruiken, maar richten zich als hoofddoel op het ‘opleiden’ van de speler.

Games die mensen voor hun plezier spelen hebben vier hoofdcomponenten:

  • regels,
  • uitdaging,
  • interactie,
  • expliciete doelstelling,

Serious games bevatten een extra educatieve component:

  • de impliciete doelstelling.

In onze spellen is het expliciete doel bijvoorbeeld om alle levels te spelen en het impliciete is om beter te weten wat te eten voor een bepaald dieet of een bepaalde ziekte.

Leerondersteuning

Serious games voor de zorg kunnen zich richten op voeding, fysieke training, educatie en preventie. Het idee achter serious games is om spelers ervaringen te bieden tijdens het spel die ze kunnen gebruiken in het echte leven. Serious games zijn in onderzoek een efficiënt educatief hulpmiddel gebleken om het leren te ondersteunen en succesvol toegepast bij verschillende ziektebeelden zoals diabetes, nierziekte, astma en taaislijmziekte.

Hardware

Serious games worden op verschillende manieren verspreid, via de computer, tablet, mobiel gamesysteem (Nintendo switch), smartphone of via een console (denk aan de Wii). De technologie die wordt gekozen om de serious game te verspreiden, moet er een zijn die het grootste bereik heeft voor de doelgroep. Robin Health Games heeft er daarom voor gekozen om spellen voor smartphone en tablet te maken.  In 2019 had 89% van de huishoudens een smartphone en 66% een tablet, dat is veel meer dan de toegang tot een spelcomputer (27%), desktop (50%) of laptop (79%) (CBS). Recent onderzoek toont aan dat inmiddels 99 % van de Nederlanders is in het bezit van een mobiele telefoon, en iets meer dan de helft van 75-plussers heeft een smartphone (telecompaper).

Het voordeel van een smartphone of tablet is ook de laagdrempeligheid. Je hoeft niet je computer op te starten. Je telefoon heb je altijd bij je en als je even ergens staat te wachten, kan je gewoon een paar levels spelen.

Spelletjes spelen of muziek downloaden via internet deed 72% in 2019 (CBS). In 2014 was dit nog maar 58%. Je ziet dat dit dus snel groeit en is naar alle verwachting een trend die (snel) doorzet.

Door spelkenmerken en verhaallijnen te gebruiken die relevant zijn voor de doelgroep, richten we ons op het verhogen van de effectiviteit van de serious games.  Onze serious games bevatten een duidelijk wat en hoe, die ligt besloten in welke informatie we overdragen en op welke manier.  Onze games geven patiënten verregaande voedingseducatie, van productkeuze tot maaltijdsamenstelling, om het makkelijker te maken het dieet te implementeren. Afhankelijk van het ziektebeeld leer je wat nodig is om gezond te eten.

Een game is een zeer laagdrempelige en speelse interventie voor alle leeftijden, die helpt bij het verhogen van kennis en de intrinsieke motivatie.

Wil je ook aan de slag met deze manier van voorlichten?Download dan vandaag nog een van onze spellen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

RobinHealthGames verbetert therapietrouw

RobinHealthGames verbetert therapietrouw

22 nov 2021

Om hun gezondheid te verbeteren, moeten patiënten het gezondheidsadviezen van hun zorgverlener opvolgen. Toch komt therapieontrouw relatief vaak voor bij chronische ziekten en dat is jammer. Een gebrek aan participatie heeft negatieve gevolgen voor patiënten, wat resulteert in gemiste behandeldoelstellingen en verspilling van financiële middelen. Misschien nog belangrijker is dat een versnelde achteruitgang van de gezondheid een direct effect heeft op het vermogen van de patiënt om deel te nemen aan de samenleving en te genieten van het dagelijks leven.

 

RobinHealthGames ondersteunt patiënten door het hen gemakkelijker te maken zich aan hun dieet te houden. Met onze duidelijke uitleg, standaardisatie en directe feedback, lossen de spellen van RobinHealthGames de volgende veelvoorkomende oorzaken van ‘patiënt resistance’ op:

 

  • Patiënt weet niet precies hoe hij zijn dieet moet aanpassen
  • Patiënt krijgt onvoldoende of tegenstrijdige voedingsinformatie
  • Patiënt is in de war maar geeft het niet toe aan zijn arts

De patiënt weet niet precies hoe hij zijn dieet moet aanpassen

Een van de meest voor de hand liggende oorzaak van therapieontrouw / ‘patient resistance’ is dat patiënten niet weten hoe ze hun eetpatroon moeten veranderen. We gaan er vaak vanuit dat mensen wel weten wat gezonde voeding is. En hoewel het waar is dat de meeste mensen weten dat een appel gezonder is dan een patatje, worden complexere beslissingen al snel moeilijker: Is eierkoek ook gezond of ontbijtkoek met vezels? En hoe zit het met meergranenbrood? Is dat even gezond als volkorenbrood?  Helaas zijn dit vragen waar veel mensen geen antwoord op hebben.

Mijn persoonlijke ervaring als diëtist is dat mensen vaak over onvoldoende voedingskennis beschikken om het dieet uit te voeren, zelfs nadat ze al jarenlang ziek zijn. Een eenmalige toelichting en folders geven patiënten onvoldoende parate basiskennis om het dieetadvies in de praktijk uit te voeren. Voedingsinformatie is ingewikkeld en de meeste mensen, ook hoogopgeleiden, moeten concepten herhalen om ze te onthouden.

 

Onze spellen zijn een effectief hulpmiddel om mensen te leren over gezonde voedingskeuzes. De spellen beginnen met basisconcepten en geven meer verdieping naarmate je verder komt in de levels. Op deze manier leren de patiënten langzaam en zeker meer over de nuances van voedingskeuzes. Met de spellen kunnen patiënten de levels steeds opnieuw spelen totdat ze de uitleg volledig begrijpen. Als gevolg hiervan bouwen de patiënten vertrouwen op door de levels met succes te voltooien, waardoor ze minder aarzelen over voedselbeslissingen. Patiënten die weten wat ze moeten eten, hebben meer kans om gezonde keuzes te maken en zijn daardoor trouwer aan de therapie.

Onvoldoende of tegenstrijdige informatie over voeding.

Een chronisch zieke patiënt heeft al snel te maken met een arts, een verpleegkundige/praktijkondersteuner en een diëtist. Omdat iedereen zijn eigen uitleg geeft, is er altijd kans op 1) tegenstrijdige adviezen, 2) hiaten in kennis en 3) aannames, dat iemand anders bepaalde kennis al heeft behandeld.  Alle drie de nadelen verwarren patiënten en resulteren in verminderde effectiviteit van de behandeling en verminderde therapietrouw.

Door onze spellen in de ketenzorg te introduceren, standaardiseer je voedingseducatie en vergroot je de effectiviteit ervan. Onze spellen geven alle patiënten dezelfde, op richtlijnen gebaseerde uitleg. De verschillende zorgprofessionals weten welke gestandaardiseerde voedingsvoorlichting de patiënten hebben gekregen via onze serious games. Dit vergroot vergroot de kennis en verbetert de therapietrouw. Door tegenstrijdige informatie en de verwarring die het voor de patiënten veroorzaakt, te elimineren, voorkom je ook dat je tijd verspilt aan het weerleggen van onjuiste informatie.

De patiënt is in de war, maar geeft het niet toe aan zijn arts.

Om te voorkomen dat het te veel tijd kost of dom lijkt, geven patiënten niet graag toe dat ze de uitleg van een arts niet begrijpen. Dit is een probleem om dat begrip nodig is om het dieet te kunnen volgen.  Een optie zou zijn om de patiënten tijdens het consult te testen, maar vaak ontbreekt het aan genoeg tijd tijdens het consult. Een betere optie zijn onze spellen. Onze spellen bevatten tests om het begrip van patiënten over voeding en ziekte, buiten de consulttijd te beoordelen. Patiënten leren over hun ziekte en het dieet en doen aan het einde van elk thema een test. De patiënt deelt vervolgens zijn testresultaten met zijn zorgverleners via een rapport. Zorgverleners kunnen dan zien welke informatie de patiënt heeft ontvangen en, belangrijker nog, hoe goed ze de informatie hebben begrepen. Dit inzicht in de kennis en het begrip van de patiënt versoepeld het zorgtraject en is een grote stap vooruit voor betere zorg!

 

Wil je ook de patiëntenparticipatie verhogen? Ga dan vandaag nog aan de slag met een van onze spellen in de praktijk.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Voldoen onze spellen aan Triple Aim?

Voldoen onze spellen aan triple aim?

Triple Aim en Innovatie
17 nov 2021

Het Institute for Healthcare Improvement (IHI), in de Verenigde Staten, ontwikkelde het Triple Aim-principe om optimale prestaties in de zorg te bereiken. Producten en diensten die voldoen aan de Triple Aim-vereisten moeten de gezondheidskosten per hoofd van de bevolking verlagen en tegelijkertijd de patiëntervaring en de gezondheid van een bevolking verbeteren. RobinHealthGames streeft ernaar om behandeling met voeding en leefstijl effectiever, duurzamer en goedkoper te maken. We meten dit aan de lat van Triple Aim om een betere gezondheid te bieden voor minder geld.

Principe 1: Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg

Met onze spellen verbeteren we de ervaren kwaliteit van zorg. We doen dit door mensen te helpen hun ziekte te begrijpen en de veranderingen die ze moeten aanbrengen om zich fitter te voelen. Om veranderingen in het voedingspatroon te ondersteunen, hebben patiënten inzicht nodig in de relatie tussen hun gedrag en hun gezondheid. Dieet speelt een essentiële rol bij veel chronische aandoeningen en een goede voeding kan vaak ernstige complicaties verminderen. Tijdens het eerste consult, na de diagnose, wordt men geconfronteerd met veel nieuwe informatie. De informatie is moeilijk te absorberen in de behandelkamer. Met onze spellen kunnen mensen thuis en in hun eigen tempo spelen, waardoor de kans groter is dat ze de nodige kennis opnemen. Zo leidt toegankelijkheid van onze spellen tot betere zorg.

Daarnaast verhoogt serious gaming de intrinsieke motivatie. Uit onderzoek naar de games blijkt dat mensen meer gevoel van eigen regie ervaren door meer kennis. Ze hebben bijvoorbeeld niet meer het gevoel dat ze ‘iets niet mogen eten’ omdat de behandelaar dat zegt. In plaats daarvan komen de patiënten zelf tot de conclusie wat ze beter wel en niet kunnen eten. Patiënten spelen onze spellen en leren tegelijkertijd hoe ze met voedingsaanpassingen hun gezondheid kunnen verbeteren. Door het begrip te vergroten, hebben mensen het gevoel meer keuzevrijheid te hebben en pakken hierdoor zelf de regie. Zodra patiënten beginnen met dieetaanpassingen, wordt hun behandeling gunstig beïnvloed. Mensen zien de spellen als een positief onderdeel van hun behandeling. Een spel is leuk om te spelen, en dat verhoogt de patiënttevredenheid.

 

Triple aim eis gezondheid

Principe 2: Verbetering van de gezondheid van een populatie.

Gezonde voeding verbetert je gezondheid als je chronisch ziek bent. Maar wat is gezond? De meeste Nederlanders kunnen deze vraag niet beantwoorden, en de meeste mensen met een chronische ziekte ook niet. Hierdoor zijn de effecten van leefstijlbehandeling niet optimaal. Ook al adviseert een arts een patiënt om minder fosfaat te eten, de patiënt heeft meer informatie nodig om het advies te kunnen uitvoeren. De patiënt weten waar fosfaat inzit, welke producten een goed alternatief zijn en hoeveel fosfaat ze op een dag kan gebruiken. Onze spellen bevatten alle informatie die een patiënt nodig heeft om te begrijpen wat gezond is en om de veranderingen in het echte leven te maken, waardoor de gezondheid ook echt verbetert. Onze spellen beginnen met de basisconcepten en worden steeds complexer naarmate spelers vorderen. En patiënten worden getest om er zeker van te zijn dat ze de meest belangrijke concepten echt begrijpen. Andere methoden om dieetinformatie aan te leren, meten zelden het begrip van de patiënt. Kennis is cruciaal voor gedragsverandering, en toch wordt deze essentiële stap binnen leefstijlbehandelingen op dit moment onvoldoende aangeleerd en gemeten. Studies hebben een significante relatie aangetoond tussen kennis en de naleving van een dieet. En met een gezond voedingspatroon verbetert de gezondheid! Onze spellen zijn dé oplossing om de gezondheid van mensen met leefstijlziekten te verbeteren.

Principe 3: Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking; (duurdere) zorg voorkomen.

In de huidige bekostiging is er een gebrek aan geld en personeel om mensen met een chronische aandoening optimale voedingseducatie te geven. Bij diabetes adviseert de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) om binnen zes maanden na de diagnose te starten met aanpassingen in de voeding. Door het inzetten van het DiabetesSpel is dit eenvoudig te realiseren.  Onze spellen zijn aanzienlijk goedkoper dan een groep- of een één-op-één gesprek. En, in tegenstelling tot folders en webpagina’s, testen we met het spel het begrip van de patiënt. Zij kunnen een rapport met hun testresultaten delen met hun zorgverleners. Tijdens het consult kan de aandacht gaan naar de kennislacune van de patiënt. In pilotstudies zag de meerderheid van de patiënten een verbeterd bloedwerk na het spelen van het spel. Verbeterd bloedwerk betekent dat patiënten minder complicaties hebben en dat vertaalt zich direct in minder zorg.

Robin Health Games adviseert educatie in plaats van medicatie voor gezondere, gelukkigere mensen die minder zorg nodig hebben. Onze spellen brengen de Triple Aim-principes tot bloei!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn