Gebrek aan motivatie bij patiënten overwinnen

Gebrek aan motivatie bij patiënten overwinnen

13 sept 2022

Mensen motiveren om hun voeding aan te passen blijft voor artsen één van de lastigste dingen binnen de behandeling. Artsen ervaren dit als de belangrijkste barrière voor gedragsverandering, naast een gebrek aan tijd en geld!

 

Om artsen te helpen barrières bij mensen met diabetes te beslechten, hebben wij het DiabetesSpel ontwikkelt. Het DiabetesSpel kan het veranderingsproces bespoedigen en faciliteren, zelfs voor bijzonder uitdagende patiënten.

Kennis overbrengen en intrinsieke motivatie

Serious games, zoals het DiabetesSpel, versterken in tegenstelling tot websites de intrinsieke motivatie. Deskundigen zien dit als de belangrijkste motivator voor gedragsverandering. Dit effect komt mede tot stand door het ‘fun’ aspect van gaming. De gameflow triggert spelers en daagt ze uit om steeds meer over het onderwerp te ontdekken en te reflecteren op eigen keuzes.

 

Spelers kiezen actief tussen producten en krijgen direct feedback en punten, dat motiveert om door te spelen. In tegenstelling tot games informeren websites, zoals thuisarts.nl, alleen. De websites bieden patiënten een overvloed aan informatie om te lezen, maar onvoldoende houvast om te motiveren.

Eigen regie versterken

Tijdens het spelen van het DiabetesSpel ontdekken patiënten welke voedingsmiddelen ze het beste kunnen eten. Hierdoor kiezen patiënten er zelf voor om andere producten te kiezen, terwijl zorgverleners die patiënten vertellen dat iets niet ‘goed’ voor hen is, zelfs zonder producten te verbieden, vaak weerstand oproepen.

 

Dit effect staat ook wel bekend als ‘het opgeheven vingertje.’ Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze in hun keuzevrijheid worden beperkt, hebben ze de neiging om te reageren met een tegenreactie: “Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen!” Demotivatie is het gevolg. Zelf beslissen aan de hand van een spel wat het best bij je past, motiveert en zorgt voor eigen regie.

Zelf kiezen wat past bij diabetes!

Volgens de NDF-richtlijn zijn er meerdere voedingspatronen geschikt voor mensen met diabetes. Een patiënt die er over nadenkt zijn voeding te veranderen kan gedemotiveerd raken als de arts met een dieetvoorstel komt, ook als de wil, om het voedingspatroon te veranderen, er is.  Met het DiabetesSpel leert de patiënt zelf te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden. Dat motiveert.

 

Informatie om motivatie te bevorderen

Veel patiënten hebben geen buitengewone interesse in (gezond) eten. Hoe zorg je er nu voor dat mensen iets te weten komen dat hen niet interesseert? Een spel (zoals het DiabetesSpel) kan hierbij helpen.

Ten eerste neemt door het spelen van een spel de motivatie om meer te leren over een onderwerp toe via het mechanisme dat in het Engels situational interest wordt genoemd.

Ten tweede bevordert kennisoverdracht de motivatie.

Het DiabetesSpel informeert de patiënt over de gedragsaanpassing en de te verwachten bijbehorende uitkomsten. De patiënt kiest welke voedingspatroon het meest passend is voor hem of haar.

Het DiabetesSpel stimuleert de innerlijke bron en creativiteit van patiënten om te veranderen.

8 voordelen van digitale games

8 voordelen van digitale games

10 mei 2022

Serious games zijn e-health-oplossingen, die zorgverleners ontlasten door besparing van tijd en geld. Hieronder geven we je 8 redenen om te beginnen met digitale spellen in jouw praktijk!

Een game klinkt misschien als kinderspel, maar dat zijn serious games niet. Serious games hebben een ander primair doel dan entertainment. Serious games zijn digitale spellen met als doel bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden en/of het verhogen of toetsen van kennis.

Games gebruiken beweging, geluid en beeld om de aandacht vast te houden. Het aanleren van vaardigheden en overbrengen van informatie via een spel, is echt van deze tijd. Spellen bieden patiënten een optimale leerervaring.

Met een spel is de speler interactief aan de slag. Hij of zij krijgt direct feedback als de antwoorden goed of fout zijn. De directe feedback en beloningen maken digitale spellen krachtige motivatoren om te blijven leren. Bovendien verhoogt de feedback de effectiviteit van de informatieoverdracht, vooral in vergelijking met een folder, boek of webpagina.

Met digitale spellen kunnen patiënten leren in hun eigen tempo (self-pacing). Spelers verdienen punten als ze het goed doen. Heeft een patiënt moeite met een level en veel vragen fout? Dan kan hij niet door naar het volgende level (niveau). In plaats daarvan krijgt de speler een nieuwe kans. Op deze manier gaan spelers die de stof begrijpen sneller dan spelers die worstelen, en leert iedereen in zijn eigen tempo!

Het voordeel van een spel is dat spelers oefenen met levensechte situaties. Wat die situatie is hangt af van het spel. In het DiabetesSpel, kiezen spelers welk product suiker bevat. Omdat het een spelletje is leren ze welke producten minder suiker bevatten. Op deze manier leren patiënten in een virtuele omgeving steeds beter welke producten het beste bij hun dieet passen.

Veel patiënten hebben een mobiele telefoon of tablet. Dat maakt dat digitale spellen eenvoudig inzetbaar bij een groot publiek. Vooral als ze te downloaden zijn in de AppStore of GooglePlay.

Digitale spellen motiveren mensen om te leren. Dit is belangrijk als je gedragsverandering wilt bewerkstelligen. Want onvoldoende kennis en vaardigheden zijn barrieres bij gedragsverandering. Door leren leuk te maken kan je deze barrieres makkelijker wegnemen.

Het voordeel van serious games is dat de inzet meetbaar is. Of iemand een boek of website heeft geraadpleegd is niet te controleren en soms lastig na te gaan. Mensen durven lang niet altijd te zeggen dat ze de adviezen niet hebben opgevolgd. Serious games bieden het voordeel voor zorgverleners dat ze inzicht kunnen geven in de motivatie, kennis en het begrip van de patiënt. Meten is weten!

Wil je ook ervaring opdoen met serious games in jouw praktijk? Onze spellen zijn zo eenvoudig te implementeren dat je vandaag nog kunt beginnen! Je schaft via onze website een licentie aan om codes aan je patiënt te verstrekken. Een code voor het spel levert 2 uur voedingseducatie aan de patiënt op, maar kost jou als behandelaar evenveel tijd als het voorschrijven van een pil!

Beginnen met serious games, makkelijker kan niet!

6 x waarom onze spellen voor iedereen zijn

6x waarom onze games voor iedereen zijn

17 juni 2022

E-health helpt de zorg bemensbare te houden, maar vereist voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen doen. Hoewel one-size-fits-all niet bestaat, ontwerpen we onze spellen om toegankelijk te zijn voor mensen met minder digitale en leesvaardigheden. Ons spelontwerp omvat 6 belangrijke componenten waarmee we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Geen medisch jargon

Iemand die ziek wordt krijgt al met veel nieuwe woorden te maken, zoals diabetescomplicaties, fosfaat, bloedglucose en enkelvoudige koolhydraten. De patiënt heeft misschien nog nooit van dit soort woorden gehoord, of de betekenis ervan is niet duidelijk. We vermijden dus zoveel mogelijk Latijnse, Engelse en medische termen, en als we ze toch gebruiken, leggen we ze uit. Door zoveel mogelijk eenvoudige woorden te gebruiken, zijn onze games begrijpelijk voor zowel theoretisch als praktisch opgeleide mensen.

Makkelijk lezen

We maken het lezen van vragen en antwoorden gemakkelijker door, waar mogelijk, zinnen op een nieuwe regel te beginnen, lastige zinsconstructies (zoals dubbele ontkenningen) te vermijden en korte actieve zinnen te kiezen. We spreken onze spelers ook direct aan aangezien niemand zich aangesproken voelt als we praten over 'de meeste Nederlanders'. Daarnaast vermijden we beeldspraak, spreekwoorden en gezegden om het begrip voor mensen met Nederlands als tweede taal te vergroten. Tot slot gebruiken we formules en percentages alleen als het echt niet anders kan.

Kennisdistributie

Het begrijpen van een dieet vereist veel kennis. Dus om de hoeveelheid kennis die patiënten moeten leren behapbaar te maken, verdelen we de leerstof in leerdoelen en spreiden deze over levels. Mensen nemen informatie beter op uit content die over de levels is verdeeld. We bieden de informatie concreet en puntsgewijs aan. Om verwarring en dubbelzinnigheid te voorkomen leggen we elk onderwerp op één manier uit .

Aangenaam spel'format'

De game presenteert de informatie in een quizvorm, waardoor patiënten geen lange stukken tekst hoeven te lezen. De antwoorden op elke vraag lijken niet te veel op elkaar om het kiezen van een antwoord eenvoudiger te maken. De patiënt ziet direct of zijn antwoord juist is en door deze directe feedback met uitleg leert de patiënt wat het juiste antwoord is. We herhalen ook belangrijke berichten om het begrip te vergroten. Aan het einde van een level vatten we belangrijke informatie nog eens samen, hierdoor leren patiënten onbewust waarom het belangrijk is om bepaalde acties te ondernemen. Tot slot zorgt het spelelement ervoor dat het leuk blijft om door te leren.

Ondersteunend ontwerp

We kozen voor een eenvoudig spelontwerp om de informatie overzichtelijk te maken. We gebruiken bijvoorbeeld kleurenfoto's van voedingsmiddelen om etenswaren goed herkenbaar te maken en ons in staat te stellen minder tekst te gebruiken, wat de informatie eenvoudiger te begrijpen maakt. Daarnaast stemmen we ons spel af op de volwassen doelgroep. Veel serious games bevatten kinderachtig beeldmateriaal, waardoor mensen het gevoel krijgen dat de games hen niet serieus nemen. We gebruiken ook het schreefloze lettertype om de tekst goed leesbaar te maken. Ten slotte bevat de app geen grafieken, tabellen en diagrammen omdat ze voor veel mensen lastig te interpreteren en te begrijpen zijn.

Geen reclame

Onze applicaties bevatten geen reclame, aangezien reclame patiënten in verwarring kan brengen. Als we advertenties zouden toestaan, zouden we beperkte invloed hebben op welke advertenties patiënten zien. We willen niet dat mensen extra kosten maken door op advertenties te klikken. En hoewel reclame ons in staat zou stellen de app tegen een nog lagere prijs aan te bieden, achten we het, het risico niet waard dat patiënten denken dat hun arts of Robin Health Games de geadverteerde producten aanbeveelt.

Ons eenvoudige ontwerp met veel afbeeldingen en duidelijke tekst maakt onze games toegankelijk en bruikbaar voor een breed scala aan mensen. Hoewel het zelden nodig is, bevat onze website aanvullende instructies. Meer informatie over onze spellen vind je op onze site.

10 x Laagdrempelige Innovatie

10 x Laagdrempelige Innovatie

21 apr 2022

Wij noemen onszelf laagdrempelig, maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom is dat belangrijk voor jou? Innoveren doe je om je dagelijks werk leuker te maken. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met ons spel bijvoorbeeld. Hieronder geven we je 10 redenen om vandaag nog te starten met onze laagdrempelige innovatie!

Innoveren betekent vernieuwen.

Vernieuwen is niets anders dan kijken wat je beter kan doen, waardoor je werk leuker wordt en effectiever. Met onze games bereik je bijvoorbeeld meer in dezelfde tijd.

Laagdrempelig is toegankelijk.

Een synoniem voor laagdrempelig is toegankelijk. Laagdrempelige innovatie is dus een vernieuwing die makkelijk, eenvoudig en bereikbaar is voor de zorgverlener en de patiënt.

Consultants zijn niet nodig.

Een laagdrempelige innovatie kan zonder tussenkomst van consultants geïmplementeerd worden in de praktijk. Onze spellen zijn zo eenvoudig, dat je er gelijk mee kan beginnen.

Gewoon doen!

Veel beroepsverenigingen, praktijken en organisaties blijven te vaak en te lang in de analyse hangen. Maar het is vrij gemakkelijk om dingen te testen in de praktijk. Je merkt snel genoeg of iets werkt of niet. Van onze spellen weten we al dat ze werken. Je kan morgen al de proef op de som nemen bij je eerste patiënt.

Simpel leidt tot succes.

De meest succesvolle innovaties bieden een oplossing voor een onderbelicht probleem. Zo worden er allerlei ingewikkelde apps bedacht, terwijl de oplossing voor de meeste leefstijlziekten zit in betere voedingseducatie aan patiënten. Als een patiënt snapt hoe zijn dieet de ziekte beïnvloedt kan hij zijn dieet daadwerkelijk toepassen.

Innovatie is op de werkvloer.

Mensen leren door ervaring en innovatie is een kwestie van doen! Geef jezelf en je collega's op de werkvloer de gelegenheid om die ervaring op te doen. Begin klein. Laagdrempelige innovaties, zoals onze spellen zijn daar bij uitstek geschikt voor. De start en aanschafkosten zijn laag en de implementatie is super simpel.

Meer voor minder.

Het schrijven van een innovatierapport kost je al snel een paar duizend euro en dan moet je nog beginnen, met de implementatie. Onze spellen bewijzen dat innovatie goedkoop kan. Bijvoorbeeld: voor €350,- per jaar kan je al alle nieuwe diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk al voorzien van belangrijke diabeteseducatie (uitgaand van normpraktijk van 2095 patiënten.)

Snel resultaat boeken.

Snel beginnen en snel resultaat behalen! Onze games, nemen in no-time een deel van je werk over. Je geeft je patiënt een persoonlijke code en zij kunnen direct beginnen met spelen. Je ziet snel effect, doordat patiënten enthousiast zijn en de dieetkennis toeneemt.

Verbeter de basis.

De zorg is onderhevig aan hypes. Een actueel thema is gepersonaliseerde voeding door AI, ook al is dat duur en in veel gevallen onnodige zorg. Mensen, vooral zieke mensen, willen niet afhankelijk zijn van apps. Het is nog maar de vraag wat het gebruik van apps die dagelijkse interactie vereisen de patiënt oplevert. Onze interactieve mobiele spellen zijn beschikbaar om te gebruiken waar en wanneer de patiënt maar wil.

Los het echte probleem op.

Om hun dieet te verbeteren, hebben patiënten kennis nodig om gezonde voedingskeuzes te maken. Onze spellen lossen dit fundamentele probleem op en zijn goedkoop, snel te implementeren en leuk is voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Dat is laagdrempelige innovaties pur sang!

Zo makkelijk is innoveren. Kijk hier voor de mogelijkheden. Start met onze spellen en ervaar hoe eenvoudig inzetbaar deze zijn. En het grote voordeel, jouw patiënten plukken er gelijk de vruchten van. 

Innoveren is Gewoon doen!  

Leefstijl in de praktijk: 9 tips voor een beter voedingsadvies

Leefstijl in de praktijk: 9 tips voor een beter voedingsadvies

16 mar 2022

Het geven van voedingsadvies aan het einde van je (leefstijl)consult is een prima initiatief. Bijna alle patiënten hebben baat bij voedingssuggesties, dus het is jammer als het advies patiënten in verwarring brengt. Hier zijn 9 tips om ervoor te zorgen dat de klant het advies begrijpt en opvolgt!

Geef duidelijk advies.

Helder advies geven klinkt eenvoudig, maar is het niet. Laten we een voorbeeld bekijken:

Je adviseert jouw patiënt om minder suiker te eten, wat helder en duidelijk lijkt. Maar helaas kunnen mensen dit advies alleen opvolgen als ze het antwoord weten op vragen als de volgende:

 • Wat zijn suikerhoudende producten?
 • Is een meergranenkoekje (zoiets als een evergreen) ook een suikerrijk product?
 • Is een lightproduct ook suikervrij?

Het vermijden van advies op hoog niveau is een manier om precies te zijn.

Maak het advies concreet

Voorkom verwarring bij de patiënt door concreet advies te geven. Neem niet alleen een specifiek item op waarop de patiënt zich moet concentreren, maar ook jouw redenering. Hieronder een voorbeeld dat helpt de patiënt een advies over fruit en koolhydraten in context te plaatsen.

‘Fruit bevat suikers en levert koolhydraten. Omdat fruit belangrijk is voor de gezondheid adviseren wij je dagelijks fruit te eten. Om ervoor te zorgen dat je bloedglucose niet te veel stijgt, eet je fruit in combinatie met yoghurt of iets anders dat rijk is aan eiwitten Als je twijfelt tussen fruit en een koekje als tussendoortje, kies dan het fruit. Eet één stuk fruit per keer.”

Na dit concrete advies weet de patiënt waarom ze fruit moet eten en hoe ze dat het beste kan doen. Streef ernaar om bij al jouw advies specifieke details te geven.

Geef volledige informatie

Zorg ervoor dat je volledige informatie geeft over het effect van voeding op de ziekte. Zo kan een advies om minder koolhydraten te eten bij iemand met diabetes desastreuze gevolgen hebben als je de cliënt niet vertelt over noodzakelijke medicatieaanpassingen. Denk na over de impact als de patiënt de door je voorgestelde wijziging aanbrengt en leg eventuele bijwerkingen of wijzigingen in de behandeling uit.

Controleer het begrip van de patiënt

De cliënt vragen het advies in zijn eigen woorden te herhalen is een manier om te controleren of het advies begrepen is. Helaas passen artsen (en andere paramedici) deze feedbackmethode in de praktijk zelden toe vanwege tijdgebrek. Kom in ieder geval terug op het voedingsadvies tijdens de vervolgafspraak (met de praktijkondersteuner). Begrip bevestigen benadrukt het belang van het advies en biedt ruimte voor vragen. Of gebruik een app zoals de onze met ingebouwde begripstesten om snel te controleren of je patiënt het begrijpt.

Documenteer het advies voor de patiënt

Klanten onthouden weinig van wat je zegt, en familieleden en zorgverleners willen graag weten wat je heeft voorgesteld. Maak er een gewoonte van om je patiënt gedocumenteerde suggesties te geven. Geef je patiënt ook extra richtlijnen in een naslagwerk met links naar passend referentiemateriaal (folder, video, multimedia) of apps. Houd tijdens het consult tijd vrij om vragen te stellen. Lukt dit niet, zie de tips bij punt 6!

Bied de mogelijkheid om vragen te stellen

Patiënten kunnen er zeker van zijn dat ze je advies begrijpen, vooral als het duidelijk en concreet is! Maar de meeste vragen rijzen als men het advies praktisch wil uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het kiezen tussen verschillende yoghurts in de supermarkt of klaarmaken van de maaltijd thuis. Als cliënten moeten wachten tot het volgende consult om hun vragen te stellen, kunnen zij jouw advies niet opvolgen. Idealiter kunnen klanten online vragen stellen over voeding, bijvoorbeeld via het online portaal van de praktijk of per e-mail.

Vermijd verwarring

Verwarring vermijden is een hele opgave met alle definities van gezond eten in de media. Zelfs voedingswetenschappers en (para)medici geven niet altijd hetzelfde antwoord op de vraag: wat is gezond? Tel daar de mening van dieetgoeroes en bloggers in Nederland bij op en het is geen wonder dat het voor de gewone consument nog steeds een raadsel is wat hij moet eten. Veel van de verwarring ontstaat wanneer patiënten op zoek zijn naar snelle oplossingen of dat ene item dat ze moeten vermijden om al hun problemen op te lossen. Zorg ervoor dat je patiënt de complexiteit van voeding begrijpt en moedig hen aan om zich te concentreren op specifieke verbeteringen van hun belangrijkste dieetuitdagingen. Patiënten moeten dieetveranderingen zien als kleine stappen naar een betere gezondheid.

Overleg met medebeoefenaars

Controleer bij het geven van voedingsadviezen aan een cliënt of de patiënt al voedingsadviezen heeft gekregen van andere behandelaars. Door suggesties te bekijken die de patiënt al heeft gekregen, vermijd je het geven van advies dat in tegenspraak is met het advies van een andere klacht. Je gaat ook proactief om met patiëntverwarring. Of je nu daadwerkelijk een meningsverschil heeft met je collega of dat de patiënt het verkeerd interpreteert, tegenstrijdige adviezen zijn zelden bevorderlijk voor therapietrouw. Eén telefoontje tussen jezelf en de andere behandelaar is meestal erg verhelderend!

Vind voldoende tijd

Het kan een uitdaging zijn om voldoende tijd te vinden om discussies over levensstijl op te nemen. Maar voedingsadvies is van cruciaal belang voor het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. Lees onze vorige blog voor suggesties over 3 snel toe te passen lifestyle-tips Andere tips voor een minder tijdrovende manier van geven van de juiste informatie zijn om maandelijks een voorlichtingsavond te organiseren, een voorlichtingsfilmpje te draaien in de wachtkamer of onze games aan te bevelen! Het DiabetesSpel en het FosFaatSpel leveren elk 2 uur voedingseducatie voor de prijs van een kwartier 1 op 1 voorlichting!

Voorkom dialyse met het FosFaatSpel

Voorkom dialyse met het FosFaatSpel

4 feb 2022

Ben je het beu om de voorbeeldmenu’s van je diëtist te eten?

Ben je klaar om je maaltijden te veranderen, maar weet je niet waar te beginnen?

Laat het FosFaatSpel je helpen!

Voorbeelddagmenu’s bieden een goede richtlijn, maar om variatie aan te brengen is het handig meer te weten over producten en ingrediënten. Het FosFaatSpel leidt je door alle belangrijke componenten van jouw dieet. Het spel bouwt langzaam de moeilijkheidsgraad op, zodat je leert hoe je de informatie moet gebruiken.

Het fosfaatbeperkte dieet is een van de lastigste.

We hebben het FosFaatSpel gemaakt om je te helpen dialyse te voorkomen. Dialyse is nodig als de nieren te slecht zijn. Door fosfaten te beperken kan je dialyse uitstellen. Alle fosfaten in je lichaam komen uit voedsel, dus als je er minder van eet, krijg je er minder vanbinnen. Daarom is de gemakkelijkste manier om een nierziekte te behandelen minder fosfaten eten!

Minder fosfaat eten klinkt eenvoudiger dan het is. Het is in feite een van de lastigste diëten die er is. Want in het kort betekent dit dat je de hoeveelheid:

En waarom is dit nu zo lastig:

Producten met weinig fosfaat, zoals groente en fruit bevatten veel kalium. Dus bij elke maaltijd moet je de kaliumrijke componenten in evenwicht brengen met andere producten, die een laag kaliumgehalte EN een laag fosfaatgehalte hebben. En de hoeveelheid fosfaat en kalium, staat niet op de verpakking!

Vergeet de eiwitten niet.

Je hebt voldoende eiwitten nodig om spieren op te bouwen en infecties te bestrijden, maar als je een nierziekte hebt, mag je er ook weer niet te veel. Hoeveel je mag hangt af van het stadium van de nierziekte. Voor dialyse patiënten is de hoeveelheid eiwit die ze nodig hebben hoger dan mensen in pre-dialyse. Terwijl eiwitten ook weer fosfaat bevatten. Geen wonder dat het dieet zo lastig is en veel mensen niet altijd begrijpen wat ze moeten eten!

Wat weten mensen?

Tijdens onze pilotstudies met het FosFaatSpel realiseerden we ons hoe weinig mensen het fosfaatbeperkte dieet begrijpen. Wij kwamen erachter dat maar liefst 9 van de 10 dialysepatiënten niet weet wat fosfaat is! Terwijl het zo belangrijk is om dialyse te kunnen uitstellen. Zorg er dus voor dat je alles over fosfaten leert door het FosFaatSpel te spelen. Uit de verschillende pilots die wij hebben gedaan blijkt dat iedereen meer kennis heeft na het spelen.

3 Snelle leefstijlinterventies

3 Snelle leefstijlinterventies

4 feb 2022

Ongezonde voeding zorgt jaarlijks tot 12.900 doden en 6 miljard euro aan zorguitgaven. Wat iemand eet hangt onder andere af van de kennis die iemand heeft om gezonde producten te kopen. Het RIVM stelt dat kennis gemakkelijk te verhogen is. Het laat een sterk relatie zien met gezond eetgedrag en heeft een groot preventief effect (1). In de zorg verbeteren we de kennis over gezond eten met leefstijlinterventies. Een kleine interventie kan al een grote impact hebben. Hoe begin je in jouw praktijk over leefstijl? Drie voorbeelden.

De leefstijlroer-approach

Het leefstijlroer heeft één arm voor elk van de zes hoofdgebieden van leefstijl (beweging, voeding, slaap, verbinding, middelengebruik, ontspanning). Huisarts Karel Bos overhandigt aan het einde van elk consult alle patiënten het leefstijlroer en vraagt ​​of ze zijn bereid om op één gebied te werken. Terwijl patiënten kiezen, voert Bos aantekeningen in het systeem in, zodat een eenvoudige verandering van levensstijl met beperkte extra tijd wordt doorgevoerd.

En hij heeft een algehele verbetering gezien in de gezondheid van zijn patiënt, wat heeft geleid tot een grotere efficiëntie in zijn praktijk. Om deze efficiëntie te vergroten, kiest je voor alle items op het roer eenvoudige eerste stappen om aan patiënten te presenteren. Omdat patiënten hun aandachtsgebied selecteren, voelen ze zich verantwoordelijk voor het doorvoeren van veranderingen.

De mensen met diabetes die graag iets aan hun voeding veranderen kan je de DiabetesSpel-flyer geven, met instructies voor het downloaden van het spel. Beter nog, je kan ze een zv-code geven, zodat mensen meteen aan de slag gaan. Het DiabetesSpel is een motiverend en laagdrempelige start voor alle mensen met diabetes.  Wil jouw patiënt aan iets anders werken, dan zijn andere apps passender, zoals de Insight Timer, voor patiënten die op zoek zijn naar manieren om te ontspannen en Stopstone voor jongeren die willen stoppen met roken. Lees meer over de implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk van dr. Bos in het opiniestuk van lifestyle4health. (2)

De hoe gaat het -approach

Een andere benadering is die van huisarts Hans Peter Jung die aan patiënten in zijn praktijk vraagt: “Hoe gaat het nu echt met u?” “Vroeger durfde ik dat niet te vragen”, vertelt hij in de podcast over “Een gezondheidszorg waarin gezondheid centraal staat.” (3) Hij was bang dat hij hierdoor in tijdnood zou komen, maar na ongeveer 2 minuten laten de meeste patiënten een natuurlijke stilte vallen. 40 tot 75% van de klachten die de huisarts ziet is leefstijlgerelateerd. Deze 2 minuten geven de arts in korte tijd veel waardevolle informatie en een goed inzicht in hoe het met de patiënt gaat. De uitdagingen of zorgen die de patiënt deelt zijn een goede start voor veranderingen leefstijl. Vervolgens zou de arts kunnen vragen: “Wat zou je helpen om van de klacht af te komen?” Afhankelijk van het antwoord geef je vervolgens richting aan het therapievoorstel.

De Opportuniteit-approach:

Een nog snellere aanpak is de kans gedreven aanpak, die slechts 30 seconden duurt. Deze methode komt uit onderzoek onder patiënten met obesitas in de eerste lijn. Uit dit onderzoek bleek dat mensen beter reageren op een ‘ondersteunende aanpak’ dan een ‘advies aanpak’. Het enige wat je met deze aanpak hoeft te doen, is je voorstel presenteren. Als je bijvoorbeeld dieetveranderingen wilt introduceren bij een persoon met diabetes, zou je kunnen zeggen:

“Het is belangrijk om je voeding aan te passen om complicaties bij diabetes te voorkomen en om te zorgen dat je je fitter voelt.” De ondersteunende aanpak is nog effectiever:

” Wist je dat je het beste iets aan je diabetes kunt doen door met voeding aan de slag te gaan? Ik kan je nu het DiabetesSpel geven als je dat wilt.” Jij kan dan vervolgen met: ” Ik weet dat het moeilijk kan zijn om je voeding aan te passen, dus ik zou graag zien dat je over een maand terugkomt, om te zien hoe het met je gaat en de resultaten van het DiabetesSpel te bespreken.”

 

Hoewel het als een kleine verandering voelt, bleek uit het eerder genoemde onderzoek dat bij de ondersteunende aanpak 40% van de mensen de interventie opvolgde in vergelijking tot 8% van de mensen in de advies aanpak.(4)

Vele handen maken licht werk. Alleen al het gesprek over leefstijl aangaan leidt tot een vermindering van de jaarlijkste zorgkosten die gepaard gaan met leefstijl: Kleine verandering, grote impact!

 1. Factsheet Impactvolle Determinanten: Ongezonde voeding; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,2021

 2. https://lifestyle4health.nl/opinie/is-leefstijladvisering-wel-effectief-lucratief-en-tijdbesparend-in-de-huisartsenpraktijk/

 3. Podcast 007 “Een gezondheidszorg waarin gezondheid centraal staat.” lifestyle4health

 4. Retat, L., Pimpin, L., Webber, L., Jaccard, A., Lewis, A., Tearne, S., Hood, K., Christian-Brown, A., Adab, P., Begh, R., Jolly, K., Daley, A., Farley, A., Lycett, D., Nickless, A., Yu, L. M., Jebb, S., & Aveyard, P. (2019). Screening and brief intervention for obesity in primary care: cost-effectiveness analysis in the BWeL trial. International journal of obesity (2005)43(10), 2066–2075. https://doi.org/10.1038/s41366-018-0295-7

Vernieuwing in de ketenzorg met het DiabetesSpel: 9 voordelen

Vernieuwing in de ketenzorg met het DiabetesSpel: 9 voordelen!

11 jan 2022

Het DiabetesSpel helpt patiënten over de hele linie te motiveren, om (noodzakelijke) veranderingen in voeding en leefstijl door te voeren.  Volgens de nieuwe NHG-standaard vormt een gezonde leefstijl de basis voor de behandeling van mensen met diabetes. Hierin onderschrijft de NHG het belang van educatie. Maar helaas krijgen veel mensen onvoldoende voorlichting, waardoor zij onvoldoende kennis hebben om daadwerkelijk de bloedglucose onder controle te houden.
 In deze blog leggen wij uit hoe het DiabetesSpel voor de nodige educatie zorgt met meer effect en voor hetzelfde geld! 

Het DiabetesSpel biedt een kosteneffectieve oplossing voor veelvoorkomende knelpunten in de ketenzorg.

Er zijn verschillende knelpunten in de zorg die het niet altijd mogelijk maken om de juiste zorg te verlenen. Veel voorkomende knelpunten zijn: a) beperkte middelen (tijd en geld), b)gebrek aan voedingskennis bij zorgmedewerkers en c) een onvoldoende gestandaardiseerd of controleerbaar verwijsbeleid. 

Het DiabetesSpel lost alle drie deze knelpunten op en neemt de uitdagingen voor het leveren van optimale zorg weg.
Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve manier om de voedingseducatie leuk en leerzaam te maken. Er is per definitie onvoldoende budget binnen de ketenzorg om alle basisinformatie tijdens het de consulten te doceren. De personeelskosten zijn te hoog om deze informatie 1-op-1 of in groepen te verstrekken. Het tot je nemen van de voedingsinformatie die je nodig hebt om het voedingsadvies bij diabetes te kunnen uitvoeren beslaat al snel 1,5 – 2 uur.

Het DiabetesSpel betaalt zich ook later in het zorgtraject terug.

De investering in het kennisniveau van patiënten, door inzet van het DiabetesSpel betaalt zich ook later in het zorgproces terug. Onvoldoende diabeteseducatie is in verschillende onderzoeken in verband gebracht met een lagere therapietrouw, hogere bloedglucosewaarden en meer diabetescomplicaties. Dit heeft meer zorggebruik, inclusief extra praktijkbezoeken tot gevolg. Omgekeerd leidt het verbeteren van diabeteseducatie tot minder praktijkbezoeken en complicaties, waardoor de kosten aanzienlijk verlagen.

Het DiabetesSpel maakt het geven van voedingsvoorlichting aan meer mensen met diabetes mogelijk.

Gezond eten is de basis voor mentale gezondheid en fitheid bij diabetes en essentieel bij het voorkomen van diabetescomplicaties. Beperkte middelen binnen de zorgketen leiden ertoe dat de voedingsvoorlichting verre van optimaal is. Als gevolg hiervan missen veel mensen met diabetes de kennis die nodig is om hun dieet aan te passen. Door de introductie van het DiabetesSpel in de ketenzorg krijgen meer mensen met diabetes toegang tot voedingsvoorlichting, welke cruciaal is voor het aanpassen van het voedingspatroon.

Het DiabetesSpel kan worden gebruikt op basis van behoefte, niet op basis van gemiddeld gebruik.

Doordat de ketenzorg is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van zorg, ontvangen niet alle patiënten de zorg die ze nodig hebben. Het voordeel van het DiabetesSpel is dat het op basis van behoefte ingezet kan worden. En niet op basis van gemiddeld gebruik, zoals dit nu bekostigd wordt.

Gemiddeld ontvangt een patiënt 90 minuten diëtetiek binnen de ketenzorg. Er is geen maximum aan de hoeveelheid diëtetiek per patiënt, maar wel een maximum aan het beschikbare budget.

Hierdoor zijn verwijzingen naar de diëtist selectief, afhankelijk van budget en budgetoverschrijding (vooral tegen het einde van het jaar). In tegenstelling hiermee stelt de nieuwe NHG-richtlijn expliciet dat een gezond dieet voor de meeste patiënten de eerste behandelkeuze is. Het voordeel van het DiabetesSpel is dat hij door zijn lage kosten door alle patiënten kan worden gebruikt en niet alleen voor een “gemiddeld” aantal patiënten. Iedereen heeft immers diabeteseducatie nodig!

Het DiabetesSpel standaardiseert het voedingsbeleid.

Voedingsbeleid in de praktijk is vaak niet gestandaardiseerd. Er zijn vaak wel duidelijke afspraken over wanneer er doorverwezen moet worden, maar geen afspraken over de kennis die een patiënt moet hebben om een dieet te kunnen uitvoeren. Door het DiabetesSpel als educatief hulpmiddel te gebruiken, krijgt elke patiënt dezelfde instructie over voeding bij diabetes. Daarnaast vergroot standaardisatie van het voedingsbeleid de effectiviteit van de zorgketen, omdat zorgmedewerkers ervan uit kunnen gaan dat alle patiënten over dezelfde basiskennis beschikken. Het DiabetesSpel leert patiënten niet alleen over voeding bij diabetes, maar test ze ook en brengt zo hiaten in kennis aan het licht.

Het DiabetesSpel elimineert tegenstrijdige adviezen van medisch personeel.

Patiënten zijn momenteel afhankelijk van de kennis, vaardigheden en prioriteiten van verschillende zorgverleners. Daarnaast hebben zorgverleners ook maar beperkt de tijd, met als gevolg suboptimale voedingsvoorlichting en onvoldoende voedingskennis bij patiënten.
Het komt daarnaast regelmatig voor dat patiënten tegenstrijdige adviezen van verschillende behandelaars krijgen.
Beide uitkomsten leiden tot verminderde therapietrouw. Door het DiabetesSpel standaard onderdeel te maken van de ketenzorg krijgt iedere patiënt dezelfde voedingseducatie.

Het DiabetesSpel kan zelfstandig thuis gespeeld worden.

De huidige financiering biedt te weinig tijd voor persoonlijke voedingsvoorlichting aan alle patiënten. Toch zijn dieetaanpassingen de belangrijkste en (bij matige verhogingen van de bloedglucose) de eerste geïndiceerde interventie bij diabetes. Het DiabetesSpel is een gemakkelijke manier om de voedingseducatie onafhankelijkheid van praktijkuren te maken. Patiënten downloaden de game op hun eigen apparaten en spelen in hun eigen tijd.

Het DiabetesSpel maakt de behandeling effectiever.

Door iedere patiënt toegang te geven tot het DiabetesSpel hoeven de POH-S en diëtist geen tijd te besteden aan het uitleggen van basisinformatie. In plaats daarvan leert het spel patiënten alle niet-contextafhankelijke kennis en test deze het begrip van patiënten. Patiënten delen hun testresultaten uit de game met de behandelaar(s) van hun keuze. Tijdens het consult heeft de behandelaar meer tijd om in te gaan op de persoonlijke situatie van de patiënt en het bespreken en oplossen van knelpunten.

Het DiabetesSpel stimuleert de intrinsieke motivatie.

Serious games, zoals het DiabetesSpel, zijn ideaal om de intrinsieke motivatie te vergroten. Het DiabetesSpel is subtiel en ziet er niet-medisch uit. Omdat het spel leuk en altijd toegankelijk is, blijven mensen spelen. Al spelend krijgen patiënten inzicht in het belang van gedragsverandering bij diabetes, wat hen motiveert om aanpassingen door te voeren. Gemotiveerde patiënten zijn het gemakkelijkst te behandelen, wat leidt tot een win-winsituatie voor patiënten en zorgverleners!

RobinHealthGames, de maker van het DiabetesSpel, helpt je bij het implementeren van een nieuw voedingsbeleid in de ketenzorg (vraag naar de voorwaarden). Hoewel de implementatie eenvoudig is, delen we graag onze ‘best practices.’

Het DiabetesSpel is een serious game voor mobiel en tablet die mensen leert wat nodig is om het voedingsadvies bij diabetes, zoals benoemd in de NHG en NDF- richtlijnen, te kunnen uitvoeren.  

Het DiabetesSpel en persoonsgerichte zorg

Het DiabetesSpel en Persoonsgerichte Zorg

16 dec 2021

Het DiabetesSpel leert patiënten de invloed van deze variabelen op hun bloedsuikerspiegel. Elke persoon met diabetes heeft deze fundamentele kennis nodig om om zijn levensdoelen te bereiken.

 

Bij persoonsgerichte zorg is niet de klacht zelf maar de persoon achter de klacht de focus.

Daarbij is de centrale vraag die zorgverleners hun patiënt stellen:

 

Wat heeft u nodig om zich goed te voelen?


Door deze vraag te beantwoorden, kiezen patiënten hun levensdoelen. Het antwoord op deze vraag geeft inzicht in wat voor de patiënt belangrijk is. Deze levensdoelen zijn dan het uitgangspunt bij het stellen van medische en diëtische behandeldoelen. 
Bij diabetes is één van de behandeldoelen altijd om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Wij bij RobinHealthGames zijn van mening dat de stabiliteit van bloedsuikers van invloed is op alle persoonlijke levensdoelen.


Marathon lopen of accountant worden?
Het maakt niet uit of de patiënt een marathon wil lopen of het examen accountantscontrole wil halen. In beide gevallen dragen stabiele bloedsuikers bij aan het behalen van het doel. Stabiele bloedsuikers zorgen er voor dat mensen zich fitter, minder slaperig en geestelijk gezonder voelen, wat allemaal bijdraagt aan het behalen van levensdoelen. Stabiele bloedsuikers zorgen ook voor voorspelbaarheid, waardoor mensen met diabetes zich kunnen concentreren op hun levensdoelen en niet met het continu managen van hoge en lage bloedsuikers..

De belangrijkste interventie voor patiënten om gezonde bloedsuikers te verkrijgen, is gezond eten. Maar om patiënten gezond te laten eten, moeten ze weten wat gezond is. Hierbij is een persoonsgerichte aanpak essentieel want wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Geen enkel voedingspatroon is ‘het meest geschikt is voor mensen met diabetes”. De effecten van voeding op de bloedglucosespiegel verschillen nu eenmaal per persoon. Hoewel de gevoeligheid voor koolhydraten afhangt van persoonlijke factoren, zijn de fysiologische principes achter de stijging en daling van de bloedglucosespiegel universeel en worden ze bepaald door de vier variabelen:

 1. Het type voedingsmiddel
 2. Het type koolhydraten,
 3. De hoeveelheid koolhydraten,
 4. De samenstelling van de maaltijdHet DiabetesSpel leert patiënten de invloed van deze variabelen op hun bloedsuikerspiegel. Elke persoon met diabetes heeft deze fundamentele kennis nodig om een plan te maken om hun gezondheids- en levensdoelen te bereiken.

 1. Het type voedingsmiddel

Het doel van een nieuw voedingspatroon is om de bloedsuikerspiegel van een patiënt te stabiliseren, wat alleen gebeurt als de patiënt zich aan het dieet houdt. Om de kans te vergroten dat de patiënt het nieuwe voedingspatroon adopteert, is het belangrijk het voedingspatroon af te stemmen op de omstandigheden, wensen, mogelijkheden en fysiologische reactie van de persoon. Zo zorg je ervoor dat het nieuwe voedingspatroon een positief effect heeft op de gezondheid van de patiënt en makkelijk vol te houden is. Er valt te kiezen uit het koolhydraatbeperkt, vetbeperkt, mediterraan, DASH, vegetarisch, paleo-voedingspatroon, of een voedingspatroon op basis van de richtlijnen goede voeding, zoals de Schijf van Vijf en de Voedingspiramide. Al deze voedingspatronen gaan uit van een volwaardige en kwalitatieve voeding; m.a.w. een voedingspatroon rijk aan onbewerkte en arm aan (sterk-)bewerkte en geraffineerde voedingsmiddelen.Welk voedingspatroon de patiënt gebruikt maakt voor de inzet van het DiabetesSpel niet uit. Het DiabetesSpel leert de basisprincipes die aan alle voedingspatronen ten grondslag liggen.

 1. Het type koolhydraten

Uiteindelijk bestaat een voeding voor de meeste mensen niet uit voedingsstoffen, maar uit voedingsmiddelen. In het DiabetesSpel leert de patiënt welke producten welk type koolhydraten bevatten en wat de invloed hiervan is op de bloedglucose. Na het spelen weten patiënten meer over de verschillende soorten koolhydraten en kunnen ze identificeren welke voedingsmiddelen ze bevatten, waardoor hun voedingskennis wordt vergroot, wat betere keuzes makkelijker maakt. 

 

 1. De hoeveelheid koolhydraten

De zorgverlener helpt de patiënt bij het vaststellen van de dagelijkse hoeveelheid koolhydraten die past bij de persoonlijke doelen van de patiënt. Dit geeft de patiënt houvast bij het samenstellen van de maaltijden. 

Zowel de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) als de Gezondheidsraad (GR) hebben richtlijnen voor de hoeveelheid koolhydraten per dag. Helaas houden ze niet dezelfde indeling aan (zie tabellen).  Wij houden in het DiabetesSpel de indeling aan die wordt gebruikt in de NDF-voedingsrichtlijn bij diabetes.

Indeling Koolhydraatbeperkte voeding volgens de NDF-voedingsrichtlijn bij diabetes

Hoeveelheid koolhydraten per dag bij energiebehoefte van 2000 kcal

% van energie-inname (bij 2000kcal)

Richtlijnen Goede Voeding

200-350 gram

40-70%

Lichte koolhydraatbeperking

150-200 gram

30-40%

Matige koolhydraatbeperking

100-150 gram

14-30%

Strenge koolhydraatbeperking

50-100 gram

<14%

Ketogeendieet

20-50 gram

4-10%

Extreem laag koolhydraat-ketogeen 

<20 gram

<4%

Indeling Koolhydraatbeperkte voeding volgens rapport Richtlijnen Goede Voeding bij diabetes type, Gezondheidsraad 2021.

 

Hoeveelheid koolhydraten per dag bij energiebehoefte van 2000 kcal

% van energie-inname (bij 2000kcal)

Zeer weinig koolhydraten

20-50 gram

<10En%

Weinig koolhydraten

50-130 gram

10-26 En%

Matig koolhydraten

130-230 gram

26-45 En%

4. De samenstelling van de maaltijd
De snelheid waarmee de opname van koolhydraten in het bloed plaatsvindt is uiteindelijk afhankelijk van de samenstelling van de maaltijd. Daarom moeten patiënten weten welke componenten koolhydraten bevatten en welke factoren de opname van koolhydraten beïnvloeden. Het DiabetesSpel leert patiënten alles over de verschillende onderdelen van een maaltijd en hoe ze deze kunnen gebruiken om pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel te minimaliseren.

De basisprincipes
In overleg met de patiënt bepaalt de zorgverlener welk type voedingspatroon en welke hoeveelheid koolhydraten per dag het beste passend is. Patiënten kunnen het DiabetesSpel gebruiken, ongeacht het type voedingspatroon dat ze volgen en met een bij iedere vorm van koolhydraatbeperking.
Het DiabetesSpel leert de basisprincipes die nodig zijn bij alle persoonsgerichte voedingszorg. Uiteindelijk heeft iedere patiënt een basisniveau aan voedingskennis nodig om het persoonlijk voedingsadvies te begrijpen en te uitvoeren.

Nog enkele tips bij het inzetten van het DiabetesSpel binnen de persoonsgerichte zorg

 • De patiënt is deskundige over zijn eigen leven, met het DiabetesSpel vul je de specifieke dieetkennis in relatie tot diabetes aan.
 • Laat de patiënt het spel spelen vooraf aan het eerste consult, zodat je tijdens het consult de diepte in kunt gaan.
 • Kies methoden die de patiënt aanspreken. Zo spreekt gamen een grotere doelgroep aan dan lezen.

 

Ga aan de slag met het DiabetesSpel en ervaar zelf wat het voor je patiënt doet.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Wat is een serious game?

Blog 3- serious games definitie

Wat is een serious game precies?

2 dec 2021

Robin Health Games maakt serious games, maar wat is een serious game precies?  Een serious game is een game gebruikt voor educatieve doeleinden. De toepassing hiervan is relatief nieuw. Serious games worden ingezet in het onderwijs, de reclame, wetenschappelijk onderzoek en, net als onze, de gezondheidszorg.

Serious games bevatten dezelfde kenmerken als spellen die we voor puur entertainment gebruiken, maar richten zich als hoofddoel op het ‘opleiden’ van de speler.

Games die mensen voor hun plezier spelen hebben vier hoofdcomponenten:

 • regels,
 • uitdaging,
 • interactie,
 • expliciete doelstelling,

Serious games bevatten een extra educatieve component:

 • de impliciete doelstelling.

In onze spellen is het expliciete doel bijvoorbeeld om alle levels te spelen en het impliciete is om beter te weten wat te eten voor een bepaald dieet of een bepaalde ziekte.

Leerondersteuning

Serious games voor de zorg kunnen zich richten op voeding, fysieke training, educatie en preventie. Het idee achter serious games is om spelers ervaringen te bieden tijdens het spel die ze kunnen gebruiken in het echte leven. Serious games zijn in onderzoek een efficiënt educatief hulpmiddel gebleken om het leren te ondersteunen en succesvol toegepast bij verschillende ziektebeelden zoals diabetes, nierziekte, astma en taaislijmziekte.

Hardware

Serious games worden op verschillende manieren verspreid, via de computer, tablet, mobiel gamesysteem (Nintendo switch), smartphone of via een console (denk aan de Wii). De technologie die wordt gekozen om de serious game te verspreiden, moet er een zijn die het grootste bereik heeft voor de doelgroep. Robin Health Games heeft er daarom voor gekozen om spellen voor smartphone en tablet te maken.  In 2019 had 89% van de huishoudens een smartphone en 66% een tablet, dat is veel meer dan de toegang tot een spelcomputer (27%), desktop (50%) of laptop (79%) (CBS). Recent onderzoek toont aan dat inmiddels 99 % van de Nederlanders is in het bezit van een mobiele telefoon, en iets meer dan de helft van 75-plussers heeft een smartphone (telecompaper).

Het voordeel van een smartphone of tablet is ook de laagdrempeligheid. Je hoeft niet je computer op te starten. Je telefoon heb je altijd bij je en als je even ergens staat te wachten, kan je gewoon een paar levels spelen.

Spelletjes spelen of muziek downloaden via internet deed 72% in 2019 (CBS). In 2014 was dit nog maar 58%. Je ziet dat dit dus snel groeit en is naar alle verwachting een trend die (snel) doorzet.

Door spelkenmerken en verhaallijnen te gebruiken die relevant zijn voor de doelgroep, richten we ons op het verhogen van de effectiviteit van de serious games.  Onze serious games bevatten een duidelijk wat en hoe, die ligt besloten in welke informatie we overdragen en op welke manier.  Onze games geven patiënten verregaande voedingseducatie, van productkeuze tot maaltijdsamenstelling, om het makkelijker te maken het dieet te implementeren. Afhankelijk van het ziektebeeld leer je wat nodig is om gezond te eten.

Een game is een zeer laagdrempelige en speelse interventie voor alle leeftijden, die helpt bij het verhogen van kennis en de intrinsieke motivatie.

Wil je ook aan de slag met deze manier van voorlichten?Download dan vandaag nog een van onze spellen.

LinkedIn
Facebook
Twitter

doe je mee?

Blijf op de hoogte van al onze innovaties!

Meld je nu aan!