Het TussendoorSpel adviseren

  • Je kan het TussendoorSpel op elk moment in het behandeltraject adviseren.
  • Ook als het traject al lang loopt is het opfrissen van kennis via een nieuwe methode vaak een goed idee.
  • Cliënten kunnen het TussendoorSpel downloaden op smartphone of tablet en spelen op advies van de diëtist of op eigen initiatief.

Verschillende manieren om het in te zetten:

  1. Voorafgaand aan het consult
Je vraagt de cliënt om voor het consult het spel, of een aantal geadviseerde levels, te spelen en het rapport hiervan met jou te delen. Het gesprek steek je in op de uitkomsten van het rapport.

  1. Als gespreks-tool tijdens het consult
Je kijkt tijdens het consult mee hoe de cliënt het spel speelt. Per keuzemoment kun je inhaken om mondeling informatie te verduidelijken of aan te vullen.

  1. Bij een consult In de supermarkt.
Ga gewapend met een smartphone waar de app op staat samen met de client (of cliënt groep) naar de supermarkt. Laat de cliënt de productkeuzes opzoeken in de supermarkt; welk merk is favoriet, waar is het te vinden, hoe ziet het eruit, welke keuzes zijn er nog meer. Maak eventueel foto’s van de producten die de cliënt kent ter ondersteuning van het spel.

  1. In de groep voor cliënten
Het spel kan als opening voor een groepsvoorlichting gebruikt worden. Meerdere cliënten kunnen het spel spelen, of een level kleur gekoppeld aan een leerdoel, waarna de scores met elkaar vergeleken worden.

  1. In het begeleidersteam
Het spel kan in een teamvergadering gedemonstreerd worden. Voor de bewustwording over keuzes die begeleiders maken in de inkoop van producten voor hun afdeling kunnen een aantal levels doorgenomen worden. Met het begeleidingsteam kan ook naar de resultaten van cliënten gekeken worden om hen meer bewust te maken van het kennisniveau van de cliënten.