Games maken zorgdoelen haalbaar

21 maart 2023

De zorg moet effectiever en goedkoper, daar zijn alle partijen het over eens. De grootste winst is te boeken met preventie. Als mensen meer kennis hebben, kunnen ze betere keuzes maken. Vooral bij leefstijlgelateerde aandoeningen als diabetes type 2 is de juiste voeding van essentieel belang. Games blijken een effectieve manier om mensen te leren wat ze wel kunnen eten, waarmee we kostbare zorg, zoals insulinetherapie en dialyse kunnen voorkomen. Nu de inzet van dit soort games sinds kort wordt vergoed door de zorgverzekeraars, staat niets deze aanpak meer in de weg.

Voedingsvoorlichting is een fundamenteel onderdeel van de behandeling van leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes type 2. Wekelijks krijgen 1000 nieuwe patiënten deze diagnose. Helaas schiet door tijdgebrek van zorgverleners optimale voorlichting erbij in, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van de patiënt (complicaties), de zorgkosten (lagere therapietrouw) en de werkdruk (meer artsenbezoek).

Doelmatige zorg

Met de inzet van games wordt de voedingsvoorlichting in een keer effectief. Het spelformat zorgt ervoor dat mensen de informatie beter onthouden. Uit onderzoek van Kessels blijkt dat mensen slechts 20 tot 40 procent onthouden van de informatie die ze tijdens een consult van hun arts of diëtist krijgen. Door de opzet en herhaling zorgen de games ervoor dat patiënten kennis veel beter blijft hangen, waardoor de kans groter wordt dat ze gezondere gewoonten aanleren

Patiënten gaan thuis aan de slag met de algemene voedingsadviezen. In totaal spelen mensen ongeveer 2 weken lang 10 minuten per dag en komen beter voorbereid op hun afspraken. Hun nieuw opgedane kennis helpt de patiënt om samen met de zorgverlener de juiste therapie te kiezen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor coaching en persoonlijk (voedings)advies, met als gevolg een grotere kans op behandelsucces.

Een spel maakt een zorgverlener beter

Een bijkomend voordeel is dat de software de zorgverlener inzicht geeft in het kennisniveau van de patiënt, wat de begeleiding ten goede komt. Het komt vaak voor dat patiënten adviezen van zorgverleners niet goed begrijpen. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat dit een belangrijke oorzaak van therapie-ontrouw is. Het gevolg is dat mensen steeds zieker worden. Met de inzet van onze games hebben zorgverleners in een oogopslag inzicht in wat de patiënt weet of niet begrijpt. Dat dit nieuwe inzichten geeft blijkt wel uit deze reactie van een zorgverlener na inzet van een van onze spellen: “Kennis waarvan ik dacht dat die aanwezig was, bleek nog niet altijd juist.”

Toegankelijke zorg

Het RIVM onderschrijft dat kennis cruciaal is voor gezond gedrag, daarom is het belangrijk dat een patiënt direct na de diagnose zo snel mogelijk leert wat hij wel of beter niet kan eten. Uit de praktijk blijkt dat patiënten niet thuis gaan zitten studeren. Door de benodigde informatie in spelvorm aan te bieden, maken we het leren leuk en effectief.

 

Betaalbare zorg

Huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten zijn kundig en gemotiveerd, maar moeten steeds meer doen in minder tijd. Helaas gaat dit haasten om taken af te ronden vaak ten koste van de kwaliteit. Door de inzet van leerzame games kunnen zorgverleners meer voor hun patiënten doen, zonder dat het hen tijd of geld kost. Helemaal nu het DiabetesSpel onderdeel uitmaakt van de reguliere vergoeding.