Het geflipte consult

12 dec 2022

Traditioneel begin je het eerste consult met een nieuwe patiënt, door ervoor te zorgen dat ze hun ziekte en en het bijpassende dieet begrijpen. In dit scenario besteden zorgverleners een substantieel deel van de consulttijd aan het uitleggen van basisinformatie. Het behandelen van de basis met elke patiënt is repetitief en beperkt de tijd die beschikbaar is voor het gepersonaliseerde op maat gemaakte advies.

Bij het flipped-consult draaien wij het proces om, vandaar de naam ‘flipped’. Tijdens het omgedraaide consult leren patiënten thuis nieuwe stof en komen ze voorbereid en geïnformeerd op het eerste consult. Hierdoor heb je meer tijd voor coaching en verdieping.

Van onderwijs naar gezondheidszorg

Onderwijzers gebruiken het flipped-classroom-model om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, zodat er tijdens de les meer verdieping kan plaatsvinden. Met behulp van dit model kunnen leerlingen onder begeleiding van de docent complexere problemen in de les oplossen op basis van de kennis die ze thuis zelfstandig hebben opgedaan.

Hetzelfde model toepassen op de behandeling betekent bijvoorbeeld dat je een patiënt niet meer hoeft uit te leggen welke producten welke voedingsstoffen bevatten en hoe ze de gezondheid beïnvloeden. In plaats daarvan kan je je concentreren op coaching en de praktijk van gezond eten, zoals omgaan met peer-pressure, boodschappen doen en gezond koken.

 

Van kennisleverancier naar coach

Jij bent het meest waardevol als je jouw patiënt kan helpen bij de toepassing van dieetkennis in de persoonlijke situatie. Wanneer patiënten met basiskennis naar het consult komen, kan je jouw contacttijd efficiënter en effectiever invullen en maak je optimaal gebruik van je vaardigheden. Jouw rol verandert van kennisleverancier naar coach, waardoor je meer grip krijgt over de leercurve van je patiënt.

 

Betrek de patiënt bij de besluitvorming

Het omgedraaide zorgmodel maakt een ‘geïnformeerde beslissing’ mogelijk. En weloverwogen beslissingen zijn belangrijk omdat behandelingen meer kans van slagen hebben als je samen met de patiënt over de behandeling beslist. Maar voordat een patiënt kan beslissen over een dieet of voedingspatroon, moet hij de impact van zijn voedselkeuzes op de gezondheid begrijpen. Wanneer patiënten dit thuis leren, komen ze voorbereid naar het consult om samen met de zorgverlener beslissingen te nemen.

 

Vragen beantwoord tijdens overleg

Wanneer patiënten thuis leren, hebben ze tijd om de nieuwe informatie te verwerken en toe te passen in het dagelijks leven. Het is onvermijdelijk dat er tijdens het winkelen of koken vragen rijzen, die de patiënt dan tijdens het consult kan bespreken. Vragen en antwoorden leiden tot een interactieve sessie die gunstig is voor het leerproces van de patiënt en inzichtelijk voor de zorgverlener. Persoonlijke discussies rond vragen zijn beter dan het huidige scenario, waarbij patiënten hun vragen achteraf moeten e-mailen of moeten wachten op hun volgende afspraak.

 

Flippen met spellen als basis 

Onze spellen, het FosFaatSpel en DiabetesSpel, leren de kennis die nodig is om respectievelijk een fosfaatbeperkt dieet en een diabetesdieet te implementeren. De kennis die een patiënt nodig heeft om dit uit te voeren kan je onmogelijk tijdens het consult één op één met een patiënt doornemen, als je dat doet houd je geen tijd meer over voor het persoonlijke advies, het stellen van doelen en het coachen bij barrières.

Door onze games te gebruiken krijgen patiënten de informatie buiten consulltijd om aangereikt.

 

Hoe werkt het?

Na de diagnose of start van nieuwe behandeling maakt de patiënt een afspraak bij de diëtist, praktijkondersteuner of verpleegkundige voor de begeleiding van leefstijl en voeding. Bij het maken van de afspraak krijgt de patiënt een code. Met de code logt de patiënt in op een van onze spellen. Vooraf aan het consult speelt de patiënt minimaal 25-30 levels, waardoor er al voldoende basiskennis aanwezig is vooraf aan het consult. Daarnaast geven de games een spelrapport waarmee je als behandelaar in één oogopslag kunt zien of de patiënt de game heeft gespeeld en of hij of zij de aangeboden stof begrijpt. De zorgverlener kan eventueel de resultaten kort met de patiënt bespreken, waarna het gesprek gelijk de diepte in kan.

 

Voordelen ten opzichte van brochures en websites

Je kan patiënten natuurlijk ook adviseren vooraf aan het consult een brochure door te lezen. Patiënten hebben vaak meer moeite met het lezen van gezondheidsinformatie omdat ze het een ingewikkeld onderwerp vinden of omdat het niet hun directe interesse heeft. Als alternatief is het spelen van een spel een leuke en haalbare opdracht voor patiënten. Het is ook moeilijk om te weten of de patiënt gedrukt of online materiaal heeft gelezen en begrepen, terwijl het rapport van de game je meetbaar inzicht geeft in het begrip van de patiënt.

 

Verbeterde therapietrouw

Patiënten die informatie niet begrijpen zijn vaak therapieontrouw. Met het flipped-healthcare model heb je vanaf het begin inzicht in het kennisniveau van de patiënt en los je eventuele onduidelijkheden direct op. Ons samengevat rapport laat zien hoeveel kennis de patiënt heeft opgenomen en begrepen. Door onduidelijkheid rond het begrip van de patiënt weg te nemen, kan je hen als nodig extra uitleg geven en vergroot je de kans op naleving van het advies!

 

De voordelen van het flipped-consult op een rijtje

  • Patiënten zijn beter voorbereid op ‘samen beslissen’.
  • Patiënten hebben de tijd om thuis vragen te formuleren, zodat je gelijk al praktische vragen kunt beantwoorden.
  • Patiënten zijn voorbereid en daardoor heb je meer tijd voor het gepersonaliseerde voedingsadvies en coaching.
  • Je hebt inzicht in de onderwerpen die mensen wel en niet begrijpen, waardoor je patiënten betere en gerichte feedback kunt geven.
  • Patiënten nemen de verantwoordelijkheid voor meer zelfregie door de basis competenties van het dieet thuis aan te leren.

Met het flipped-consult bereik je meer in de huidige contacturen, vaak beperkt tot wat de verzekeraar vergoedt.