6x waarom onze games voor iedereen zijn

17 juni 2022

E-health helpt de zorg bemensbare te houden, maar vereist voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen doen. Hoewel one-size-fits-all niet bestaat, ontwerpen we onze spellen om toegankelijk te zijn voor mensen met minder digitale en leesvaardigheden. Ons spelontwerp omvat 6 belangrijke componenten waarmee we zoveel mogelijk mensen bereiken.

Geen medisch jargon

Iemand die ziek wordt krijgt al met veel nieuwe woorden te maken, zoals diabetescomplicaties, fosfaat, bloedglucose en enkelvoudige koolhydraten. De patiënt heeft misschien nog nooit van dit soort woorden gehoord, of de betekenis ervan is niet duidelijk. We vermijden dus zoveel mogelijk Latijnse, Engelse en medische termen, en als we ze toch gebruiken, leggen we ze uit. Door zoveel mogelijk eenvoudige woorden te gebruiken, zijn onze games begrijpelijk voor zowel theoretisch als praktisch opgeleide mensen.

Makkelijk lezen

We maken het lezen van vragen en antwoorden gemakkelijker door, waar mogelijk, zinnen op een nieuwe regel te beginnen, lastige zinsconstructies (zoals dubbele ontkenningen) te vermijden en korte actieve zinnen te kiezen. We spreken onze spelers ook direct aan aangezien niemand zich aangesproken voelt als we praten over 'de meeste Nederlanders'. Daarnaast vermijden we beeldspraak, spreekwoorden en gezegden om het begrip voor mensen met Nederlands als tweede taal te vergroten. Tot slot gebruiken we formules en percentages alleen als het echt niet anders kan.

Kennisdistributie

Het begrijpen van een dieet vereist veel kennis. Dus om de hoeveelheid kennis die patiënten moeten leren behapbaar te maken, verdelen we de leerstof in leerdoelen en spreiden deze over levels. Mensen nemen informatie beter op uit content die over de levels is verdeeld. We bieden de informatie concreet en puntsgewijs aan. Om verwarring en dubbelzinnigheid te voorkomen leggen we elk onderwerp op één manier uit .

Aangenaam spel'format'

De game presenteert de informatie in een quizvorm, waardoor patiënten geen lange stukken tekst hoeven te lezen. De antwoorden op elke vraag lijken niet te veel op elkaar om het kiezen van een antwoord eenvoudiger te maken. De patiënt ziet direct of zijn antwoord juist is en door deze directe feedback met uitleg leert de patiënt wat het juiste antwoord is. We herhalen ook belangrijke berichten om het begrip te vergroten. Aan het einde van een level vatten we belangrijke informatie nog eens samen, hierdoor leren patiënten onbewust waarom het belangrijk is om bepaalde acties te ondernemen. Tot slot zorgt het spelelement ervoor dat het leuk blijft om door te leren.

Ondersteunend ontwerp

We kozen voor een eenvoudig spelontwerp om de informatie overzichtelijk te maken. We gebruiken bijvoorbeeld kleurenfoto's van voedingsmiddelen om etenswaren goed herkenbaar te maken en ons in staat te stellen minder tekst te gebruiken, wat de informatie eenvoudiger te begrijpen maakt. Daarnaast stemmen we ons spel af op de volwassen doelgroep. Veel serious games bevatten kinderachtig beeldmateriaal, waardoor mensen het gevoel krijgen dat de games hen niet serieus nemen. We gebruiken ook het schreefloze lettertype om de tekst goed leesbaar te maken. Ten slotte bevat de app geen grafieken, tabellen en diagrammen omdat ze voor veel mensen lastig te interpreteren en te begrijpen zijn.

Geen reclame

Onze applicaties bevatten geen reclame, aangezien reclame patiënten in verwarring kan brengen. Als we advertenties zouden toestaan, zouden we beperkte invloed hebben op welke advertenties patiënten zien. We willen niet dat mensen extra kosten maken door op advertenties te klikken. En hoewel reclame ons in staat zou stellen de app tegen een nog lagere prijs aan te bieden, achten we het, het risico niet waard dat patiënten denken dat hun arts of Robin Health Games de geadverteerde producten aanbeveelt.

Ons eenvoudige ontwerp met veel afbeeldingen en duidelijke tekst maakt onze games toegankelijk en bruikbaar voor een breed scala aan mensen. Hoewel het zelden nodig is, bevat onze website aanvullende instructies. Meer informatie over onze spellen vind je op onze site.