9 x een beter voedingsadvies

16 mar 2022

Het geven van voedingsadvies aan het einde van je (leefstijl)consult is een prima initiatief. Bijna alle patiënten hebben baat bij voedingssuggesties, dus het is jammer als het advies patiënten in verwarring brengt. Hier zijn 9 tips om ervoor te zorgen dat de klant het advies begrijpt en opvolgt!

Geef duidelijk advies.

Helder advies geven klinkt eenvoudig, maar is het niet. Laten we een voorbeeld bekijken:

Je adviseert jouw patiënt om minder suiker te eten, wat helder en duidelijk lijkt. Maar helaas kunnen mensen dit advies alleen opvolgen als ze het antwoord weten op vragen als de volgende:

  • Wat zijn suikerhoudende producten?
  • Is een meergranenkoekje (zoiets als een evergreen) ook een suikerrijk product?
  • Is een lightproduct ook suikervrij?

Het vermijden van advies op hoog niveau is een manier om precies te zijn.

Maak het advies concreet

Voorkom verwarring bij de patiënt door concreet advies te geven. Neem niet alleen een specifiek item op waarop de patiënt zich moet concentreren, maar ook jouw redenering. Hieronder een voorbeeld dat helpt de patiënt een advies over fruit en koolhydraten in context te plaatsen.

‘Fruit bevat suikers en levert koolhydraten. Omdat fruit belangrijk is voor de gezondheid adviseren wij je dagelijks fruit te eten. Om ervoor te zorgen dat je bloedglucose niet te veel stijgt, eet je fruit in combinatie met yoghurt of iets anders dat rijk is aan eiwitten Als je twijfelt tussen fruit en een koekje als tussendoortje, kies dan het fruit. Eet één stuk fruit per keer.”

Na dit concrete advies weet de patiënt waarom ze fruit moet eten en hoe ze dat het beste kan doen. Streef ernaar om bij al jouw advies specifieke details te geven.

Geef volledige informatie

Zorg ervoor dat je volledige informatie geeft over het effect van voeding op de ziekte. Zo kan een advies om minder koolhydraten te eten bij iemand met diabetes desastreuze gevolgen hebben als je de cliënt niet vertelt over noodzakelijke medicatieaanpassingen. Denk na over de impact als de patiënt de door je voorgestelde wijziging aanbrengt en leg eventuele bijwerkingen of wijzigingen in de behandeling uit.

Controleer het begrip van de patiënt

De cliënt vragen het advies in zijn eigen woorden te herhalen is een manier om te controleren of het advies begrepen is. Helaas passen artsen (en andere paramedici) deze feedbackmethode in de praktijk zelden toe vanwege tijdgebrek. Kom in ieder geval terug op het voedingsadvies tijdens de vervolgafspraak (met de praktijkondersteuner). Begrip bevestigen benadrukt het belang van het advies en biedt ruimte voor vragen. Of gebruik een app zoals de onze met ingebouwde begripstesten om snel te controleren of je patiënt het begrijpt.

Documenteer het advies voor de patiënt

Klanten onthouden weinig van wat je zegt, en familieleden en zorgverleners willen graag weten wat je heeft voorgesteld. Maak er een gewoonte van om je patiënt gedocumenteerde suggesties te geven. Geef je patiënt ook extra richtlijnen in een naslagwerk met links naar passend referentiemateriaal (folder, video, multimedia) of apps. Houd tijdens het consult tijd vrij om vragen te stellen. Lukt dit niet, zie de tips bij punt 6!

Bied de mogelijkheid om vragen te stellen

Patiënten kunnen er zeker van zijn dat ze je advies begrijpen, vooral als het duidelijk en concreet is! Maar de meeste vragen rijzen als men het advies praktisch wil uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het kiezen tussen verschillende yoghurts in de supermarkt of klaarmaken van de maaltijd thuis. Als cliënten moeten wachten tot het volgende consult om hun vragen te stellen, kunnen zij jouw advies niet opvolgen. Idealiter kunnen klanten online vragen stellen over voeding, bijvoorbeeld via het online portaal van de praktijk of per e-mail.

Vermijd verwarring

Verwarring vermijden is een hele opgave met alle definities van gezond eten in de media. Zelfs voedingswetenschappers en (para)medici geven niet altijd hetzelfde antwoord op de vraag: wat is gezond? Tel daar de mening van dieetgoeroes en bloggers in Nederland bij op en het is geen wonder dat het voor de gewone consument nog steeds een raadsel is wat hij moet eten. Veel van de verwarring ontstaat wanneer patiënten op zoek zijn naar snelle oplossingen of dat ene item dat ze moeten vermijden om al hun problemen op te lossen. Zorg ervoor dat je patiënt de complexiteit van voeding begrijpt en moedig hen aan om zich te concentreren op specifieke verbeteringen van hun belangrijkste dieetuitdagingen. Patiënten moeten dieetveranderingen zien als kleine stappen naar een betere gezondheid.

Overleg met medebeoefenaars

Controleer bij het geven van voedingsadviezen aan een cliënt of de patiënt al voedingsadviezen heeft gekregen van andere behandelaars. Door suggesties te bekijken die de patiënt al heeft gekregen, vermijd je het geven van advies dat in tegenspraak is met het advies van een andere klacht. Je gaat ook proactief om met patiëntverwarring. Of je nu daadwerkelijk een meningsverschil heeft met je collega of dat de patiënt het verkeerd interpreteert, tegenstrijdige adviezen zijn zelden bevorderlijk voor therapietrouw. Eén telefoontje tussen jezelf en de andere behandelaar is meestal erg verhelderend!

Vind voldoende tijd

Het kan een uitdaging zijn om voldoende tijd te vinden om discussies over levensstijl op te nemen. Maar voedingsadvies is van cruciaal belang voor het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. Lees onze vorige blog voor suggesties over 3 snel toe te passen lifestyle-tips Andere tips voor een minder tijdrovende manier van geven van de juiste informatie zijn om maandelijks een voorlichtingsavond te organiseren, een voorlichtingsfilmpje te draaien in de wachtkamer of onze games aan te bevelen! Het DiabetesSpel en het FosFaatSpel leveren elk 2 uur voedingseducatie voor de prijs van een kwartier 1 op 1 voorlichting!