9 x Vernieuwing in de ketenzorg

11 jan 2022

Het DiabetesSpel helpt patiënten over de hele linie te motiveren, om (noodzakelijke) veranderingen in voeding en leefstijl door te voeren.  Volgens de nieuwe NHG-standaard vormt een gezonde leefstijl de basis voor de behandeling van mensen met diabetes. Hierin onderschrijft de NHG het belang van educatie. Maar helaas krijgen veel mensen onvoldoende voorlichting, waardoor zij onvoldoende kennis hebben om daadwerkelijk de bloedglucose onder controle te houden.
 In deze blog leggen wij uit hoe het DiabetesSpel voor de nodige educatie zorgt met meer effect en voor hetzelfde geld! 

Het DiabetesSpel biedt een kosteneffectieve oplossing voor veelvoorkomende knelpunten in de ketenzorg.

Er zijn verschillende knelpunten in de zorg die het niet altijd mogelijk maken om de juiste zorg te verlenen. Veel voorkomende knelpunten zijn: a) beperkte middelen (tijd en geld), b)gebrek aan voedingskennis bij zorgmedewerkers en c) een onvoldoende gestandaardiseerd of controleerbaar verwijsbeleid. 

Het DiabetesSpel lost alle drie deze knelpunten op en neemt de uitdagingen voor het leveren van optimale zorg weg.
Het DiabetesSpel is een kosteneffectieve manier om de voedingseducatie leuk en leerzaam te maken. Er is per definitie onvoldoende budget binnen de ketenzorg om alle basisinformatie tijdens het de consulten te doceren. De personeelskosten zijn te hoog om deze informatie 1-op-1 of in groepen te verstrekken. Het tot je nemen van de voedingsinformatie die je nodig hebt om het voedingsadvies bij diabetes te kunnen uitvoeren beslaat al snel 1,5 – 2 uur.

Het DiabetesSpel betaalt zich ook later in het zorgtraject terug.

De investering in het kennisniveau van patiënten, door inzet van het DiabetesSpel betaalt zich ook later in het zorgproces terug. Onvoldoende diabeteseducatie is in verschillende onderzoeken in verband gebracht met een lagere therapietrouw, hogere bloedglucosewaarden en meer diabetescomplicaties. Dit heeft meer zorggebruik, inclusief extra praktijkbezoeken tot gevolg. Omgekeerd leidt het verbeteren van diabeteseducatie tot minder praktijkbezoeken en complicaties, waardoor de kosten aanzienlijk verlagen.

Het DiabetesSpel maakt het geven van voedingsvoorlichting aan meer mensen met diabetes mogelijk.

Gezond eten is de basis voor mentale gezondheid en fitheid bij diabetes en essentieel bij het voorkomen van diabetescomplicaties. Beperkte middelen binnen de zorgketen leiden ertoe dat de voedingsvoorlichting verre van optimaal is. Als gevolg hiervan missen veel mensen met diabetes de kennis die nodig is om hun dieet aan te passen. Door de introductie van het DiabetesSpel in de ketenzorg krijgen meer mensen met diabetes toegang tot voedingsvoorlichting, welke cruciaal is voor het aanpassen van het voedingspatroon.

Het DiabetesSpel kan worden gebruikt op basis van behoefte, niet op basis van gemiddeld gebruik.

Doordat de ketenzorg is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van zorg, ontvangen niet alle patiënten de zorg die ze nodig hebben. Het voordeel van het DiabetesSpel is dat het op basis van behoefte ingezet kan worden. En niet op basis van gemiddeld gebruik, zoals dit nu bekostigd wordt.

Gemiddeld ontvangt een patiënt 90 minuten diëtetiek binnen de ketenzorg. Er is geen maximum aan de hoeveelheid diëtetiek per patiënt, maar wel een maximum aan het beschikbare budget.

Hierdoor zijn verwijzingen naar de diëtist selectief, afhankelijk van budget en budgetoverschrijding (vooral tegen het einde van het jaar). In tegenstelling hiermee stelt de nieuwe NHG-richtlijn expliciet dat een gezond dieet voor de meeste patiënten de eerste behandelkeuze is. Het voordeel van het DiabetesSpel is dat hij door zijn lage kosten door alle patiënten kan worden gebruikt en niet alleen voor een “gemiddeld” aantal patiënten. Iedereen heeft immers diabeteseducatie nodig!

Het DiabetesSpel standaardiseert het voedingsbeleid.

Voedingsbeleid in de praktijk is vaak niet gestandaardiseerd. Er zijn vaak wel duidelijke afspraken over wanneer er doorverwezen moet worden, maar geen afspraken over de kennis die een patiënt moet hebben om een dieet te kunnen uitvoeren. Door het DiabetesSpel als educatief hulpmiddel te gebruiken, krijgt elke patiënt dezelfde instructie over voeding bij diabetes. Daarnaast vergroot standaardisatie van het voedingsbeleid de effectiviteit van de zorgketen, omdat zorgmedewerkers ervan uit kunnen gaan dat alle patiënten over dezelfde basiskennis beschikken. Het DiabetesSpel leert patiënten niet alleen over voeding bij diabetes, maar test ze ook en brengt zo hiaten in kennis aan het licht.

Het DiabetesSpel elimineert tegenstrijdige adviezen van medisch personeel.

Patiënten zijn momenteel afhankelijk van de kennis, vaardigheden en prioriteiten van verschillende zorgverleners. Daarnaast hebben zorgverleners ook maar beperkt de tijd, met als gevolg suboptimale voedingsvoorlichting en onvoldoende voedingskennis bij patiënten.
Het komt daarnaast regelmatig voor dat patiënten tegenstrijdige adviezen van verschillende behandelaars krijgen.
Beide uitkomsten leiden tot verminderde therapietrouw. Door het DiabetesSpel standaard onderdeel te maken van de ketenzorg krijgt iedere patiënt dezelfde voedingseducatie.

Het DiabetesSpel kan zelfstandig thuis gespeeld worden.

De huidige financiering biedt te weinig tijd voor persoonlijke voedingsvoorlichting aan alle patiënten. Toch zijn dieetaanpassingen de belangrijkste en (bij matige verhogingen van de bloedglucose) de eerste geïndiceerde interventie bij diabetes. Het DiabetesSpel is een gemakkelijke manier om de voedingseducatie onafhankelijkheid van praktijkuren te maken. Patiënten downloaden de game op hun eigen apparaten en spelen in hun eigen tijd.

Het DiabetesSpel maakt de behandeling effectiever.

Door iedere patiënt toegang te geven tot het DiabetesSpel hoeven de POH-S en diëtist geen tijd te besteden aan het uitleggen van basisinformatie. In plaats daarvan leert het spel patiënten alle niet-contextafhankelijke kennis en test deze het begrip van patiënten. Patiënten delen hun testresultaten uit de game met de behandelaar(s) van hun keuze. Tijdens het consult heeft de behandelaar meer tijd om in te gaan op de persoonlijke situatie van de patiënt en het bespreken en oplossen van knelpunten.

Het DiabetesSpel stimuleert de intrinsieke motivatie.

Serious games, zoals het DiabetesSpel, zijn ideaal om de intrinsieke motivatie te vergroten. Het DiabetesSpel is subtiel en ziet er niet-medisch uit. Omdat het spel leuk en altijd toegankelijk is, blijven mensen spelen. Al spelend krijgen patiënten inzicht in het belang van gedragsverandering bij diabetes, wat hen motiveert om aanpassingen door te voeren. Gemotiveerde patiënten zijn het gemakkelijkst te behandelen, wat leidt tot een win-winsituatie voor patiënten en zorgverleners!

RobinHealthGames, de maker van het DiabetesSpel, helpt je bij het implementeren van een nieuw voedingsbeleid in de ketenzorg (vraag naar de voorwaarden). Hoewel de implementatie eenvoudig is, delen we graag onze ‘best practices.’

Het DiabetesSpel is een serious game voor mobiel en tablet die mensen leert wat nodig is om het voedingsadvies bij diabetes, zoals benoemd in de NHG en NDF- richtlijnen, te kunnen uitvoeren.