Voldoen onze spellen aan triple aim?

Triple Aim en Innovatie
17 nov 2021

Het Institute for Healthcare Improvement (IHI), in de Verenigde Staten, ontwikkelde het Triple Aim-principe om optimale prestaties in de zorg te bereiken. Producten en diensten die voldoen aan de Triple Aim-vereisten moeten de gezondheidskosten per hoofd van de bevolking verlagen en tegelijkertijd de patiëntervaring en de gezondheid van een bevolking verbeteren. RobinHealthGames streeft ernaar om behandeling met voeding en leefstijl effectiever, duurzamer en goedkoper te maken. We meten dit aan de lat van Triple Aim om een betere gezondheid te bieden voor minder geld.

Principe 1: Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg

Met onze spellen verbeteren we de ervaren kwaliteit van zorg. We doen dit door mensen te helpen hun ziekte te begrijpen en de veranderingen die ze moeten aanbrengen om zich fitter te voelen. Om veranderingen in het voedingspatroon te ondersteunen, hebben patiënten inzicht nodig in de relatie tussen hun gedrag en hun gezondheid. Dieet speelt een essentiële rol bij veel chronische aandoeningen en een goede voeding kan vaak ernstige complicaties verminderen. Tijdens het eerste consult, na de diagnose, wordt men geconfronteerd met veel nieuwe informatie. De informatie is moeilijk te absorberen in de behandelkamer. Met onze spellen kunnen mensen thuis en in hun eigen tempo spelen, waardoor de kans groter is dat ze de nodige kennis opnemen. Zo leidt toegankelijkheid van onze spellen tot betere zorg.

Daarnaast verhoogt serious gaming de intrinsieke motivatie. Uit onderzoek naar de games blijkt dat mensen meer gevoel van eigen regie ervaren door meer kennis. Ze hebben bijvoorbeeld niet meer het gevoel dat ze ‘iets niet mogen eten’ omdat de behandelaar dat zegt. In plaats daarvan komen de patiënten zelf tot de conclusie wat ze beter wel en niet kunnen eten. Patiënten spelen onze spellen en leren tegelijkertijd hoe ze met voedingsaanpassingen hun gezondheid kunnen verbeteren. Door het begrip te vergroten, hebben mensen het gevoel meer keuzevrijheid te hebben en pakken hierdoor zelf de regie. Zodra patiënten beginnen met dieetaanpassingen, wordt hun behandeling gunstig beïnvloed. Mensen zien de spellen als een positief onderdeel van hun behandeling. Een spel is leuk om te spelen, en dat verhoogt de patiënttevredenheid.

 

Triple aim eis gezondheid

Principe 2: Verbetering van de gezondheid van een populatie.

Gezonde voeding verbetert je gezondheid als je chronisch ziek bent. Maar wat is gezond? De meeste Nederlanders kunnen deze vraag niet beantwoorden, en de meeste mensen met een chronische ziekte ook niet. Hierdoor zijn de effecten van leefstijlbehandeling niet optimaal. Ook al adviseert een arts een patiënt om minder fosfaat te eten, de patiënt heeft meer informatie nodig om het advies te kunnen uitvoeren. De patiënt weten waar fosfaat inzit, welke producten een goed alternatief zijn en hoeveel fosfaat ze op een dag kan gebruiken. Onze spellen bevatten alle informatie die een patiënt nodig heeft om te begrijpen wat gezond is en om de veranderingen in het echte leven te maken, waardoor de gezondheid ook echt verbetert. Onze spellen beginnen met de basisconcepten en worden steeds complexer naarmate spelers vorderen. En patiënten worden getest om er zeker van te zijn dat ze de meest belangrijke concepten echt begrijpen. Andere methoden om dieetinformatie aan te leren, meten zelden het begrip van de patiënt. Kennis is cruciaal voor gedragsverandering, en toch wordt deze essentiële stap binnen leefstijlbehandelingen op dit moment onvoldoende aangeleerd en gemeten. Studies hebben een significante relatie aangetoond tussen kennis en de naleving van een dieet. En met een gezond voedingspatroon verbetert de gezondheid! Onze spellen zijn dé oplossing om de gezondheid van mensen met leefstijlziekten te verbeteren.

Principe 3: Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking; (duurdere) zorg voorkomen.

In de huidige bekostiging is er een gebrek aan geld en personeel om mensen met een chronische aandoening optimale voedingseducatie te geven. Bij diabetes adviseert de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) om binnen zes maanden na de diagnose te starten met aanpassingen in de voeding. Door het inzetten van het DiabetesSpel is dit eenvoudig te realiseren.  Onze spellen zijn aanzienlijk goedkoper dan een groep- of een één-op-één gesprek. En, in tegenstelling tot folders en webpagina’s, testen we met het spel het begrip van de patiënt. Zij kunnen een rapport met hun testresultaten delen met hun zorgverleners. Tijdens het consult kan de aandacht gaan naar de kennislacune van de patiënt. In pilotstudies zag de meerderheid van de patiënten een verbeterd bloedwerk na het spelen van het spel. Verbeterd bloedwerk betekent dat patiënten minder complicaties hebben en dat vertaalt zich direct in minder zorg.

Robin Health Games adviseert educatie in plaats van medicatie voor gezondere, gelukkigere mensen die minder zorg nodig hebben. Onze spellen brengen de Triple Aim-principes tot bloei!

Facebook
Twitter
LinkedIn